Nieuws

21-09-2023

NDP Partnerdag

Donderdag 2 november 2023 vindt de tweede NDP partnerdag van 2023 plaats. Partnerdagen zijn dé plek waar het Nationaal Dakenplan de collectieve kennis van de partners benut. Op 2 november blikken we terug op wat er in 2023 is neergezet en kijken we vooruit naar de komende jaren.

Lees verder
07-09-2023

12 oktober: Seminar 'Landelijk beleid voor multifunctionele daken'

De natuurherstelwet, het uitrollen van de energietransitie, woningen bouwen, de wateropgave. Nederland staat voor complexe transities. Hoe geef je in een klein en dichtbevolkt land plek aan die steeds maar grotere opgaven? Wat prioriteer je? Hoe kunnen we slim en integraal combineren? Welk beleid is nodig om die ruimte multifunctioneel in te richten? En hoe maken we de stap van lokaal naar Nationaal? Deze vragen staan centraal tijdens dit interactieve seminar.

Lees verder
05-09-2023

14 september 2023: Rooftop Symposium

Op donderdag 14 september 2023 vindt het jaarlijkse Rooftop Symposium plaats. Het symposium is dit jaar op de groenste evenementenlocatie van Nederland; het Inspyrium te Cuijk, de winnaar van de Rooftop Award 2022. Het thema is dit jaar 'Tijd voor Symbiose'. Want met slimme combinaties van functies en nieuwe technologie kunnen daken bijdragen aan herstel van de balans tussen mens en natuur.

Lees verder
18-07-2023

Een groen dak op z'n groenst

Al meer dan 30 jaar geeft Nophadrain met succes invulling aan haar filosofie ’gebruik de ruimte’. Het bedrijf ontwikkelt en produceert slimme drainagesystemen voor het inrichten van gebruiksdaken. Pieter Wesselink werkt er al 15 jaar. “Ik ben er trots op dat wij met onze groendaken, waterretentiedaken, verkeersdaken, en solar groendaken bijdragen aan een groenere en duurzamere leefomgeving voor nu en later”.

Lees verder
12-07-2023

Terugblik Kennissessie Integrale Dakkwaliteit

In samenwerking met NDP Partners BDA dak- en gevelopleidingen en VESP organiseerden we onder het speerpunt bekwame vakmensen en innovatie op 6 juli 2023 een Kennissessie: integrale dakkwaliteit.

Lees verder
05-07-2023

Het dak-onderwijs innoveren én vergroenen. Dat is onze missie.

Als Paul Verkaik in 2006 op werkbezoek in Duitsland is, valt hem op dat in de duurzame wijk alle daken zijn voorzien van vegetatie of zonnepanelen. ‘Dat zag je toen in Nederland nog niet op deze schaal’. Bij thuiskomst ontwikkelt hij voor BDA Dak- en Gevelopleidingen de eerste trainingen op het gebied van groene daken en zonne-energie. Het typeert Verkaik in optima forma. Maatschappelijke ontwikkelingen vertalen in opleidingen: daar ligt zijn kracht.

Lees verder
02-06-2023

Nieuwe Facts and Values gepresenteerd

Op 2 juni 2023 werd tijdens Rethinking Rooftops op de Rotterdamse Dakendagen de herziene versie van de in 2018 gepubliceerde 'Facts and Values over Multifunctionele Daken' gepubliceerd.

Lees verder
17-05-2023

Terugblik NDP Lunchseminar Woningcorporaties

Tijdens het tweede NDP Lunchseminar gericht op multifunctionele daken op bezit van woningcorporaties deelden twee sprekers hun ervaringen met creëren van duurzame daken: Marco van Dijk van Jutphaas Wonen Nieuwegein en Janneke Zomer-de Cort van KnaapenGroep. Kai van Gool van Sempergreen gaf een voorproefje van hun nieuwste innovatie.

Lees verder
12-05-2023

VBB lanceert vernieuwde Nederlandse norm begroeide daken

Op donderdag 11 mei 2023 heeft de Vereniging Bouwwerk Begroeners, branchevereniging voor specialisten in dak-, gevel- en interieurbegroening, de VBB FLL norm gelanceerd: dé nieuwe standaard voor begroenend Nederland, die van toepassing is bij de realisatie van alle type dak- en gevelbegroening. NDP Programma Manager Irene Poortinga nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Lees verder
11-05-2023

Geef de scholekster een plek op het dak

2023 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster. Door allerlei oorzaken gaat het niet goed met de Scholekster, waardoor de aantallen hard achteruitgaan. Behalve wad- en weidevogel is de Scholekster in toenemende mate ook een stadsvogel. Met het citizen science project 'Scholekster op het Dak' doet de Stichting Onderzoek Scholekster (SOS) al voor het vijfde jaar onderzoek naar het broedsucces van deze opvallende vogel in de stad, waar ze steeds vaker te vinden zijn op platte daken met grind en/of groen.

Lees verder
10-05-2023

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken: 5 juni 2023

Tijdens het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken delen 7 sprekers hun oplossingen op het gebied van hemelwaterafvoer en waterberging. Onder hen Nick Post, werkzaam bij NDP-partner ISSO, die het ontwerp van collectieve warmtapwaterinstallaties deelt.

Lees verder
08-05-2023

Rethinking Rooftops op Rotterdamse Dakendagen

Ook dit jaar organiseert de Rotterdamse Dakendagen een kennisprogramma: Retinking Rooftops vindt plaats op 2 juni 2023. Het NDP is goed vertegenwoordigd tijdens de kennisdag en verzorgt drie workshops: Jan Henk Tigelaar deelt zijn laatste bevindingen over de financiering van multifunctionele daken, Eveline Bronsdijk zet het gesprek over beleid en energiedaken voort en Ieke Benschop presenteert de ge-update Facts & Values.

Lees verder
02-05-2023

Provincie Utrecht lanceert Duurzame Daken Kansenkaart

In steden is de ruimte voor groen en wateropvang beperkt. In de provincie Utrecht ligt zo’n 3500 hectare aan onbenutte daken. Al deze lege plekken bieden kansen voor waterberging, meer biodiversiteit en duurzame energie. Vaak weten mensen en bedrijven echter niet of hun dak geschikt is voor de aanleg van beplanting of waterberging. Om hen een handje te helpen, lanceert provincie Utrecht de Duurzame Daken Kansenkaart.

Lees verder
31-03-2023

Terugblik Partnerdag 30 maart 2023

Hoe maken we van gele daken, multifunctionele daken? Die vraag stond centraal tijdens de eerste NDP Partnerdag van 2023. Op uitnodiging van Solarfields kwam het netwerk bijeen in duurzame entertainmentcentrum ZERO55. De 18 e-carts die er rondrijden, krijgen hun energie van de 828 zonnepanelen die op het dak liggen. Het zorgde voor een bijzondere activiteit tijdens de koffiebreak: karten.

Lees verder
20-04-2023

Nieuw Bestuurslid: Gerrit van Engelenburg

Per April 2023 treedt Gerrit van Engelenburg toe tot het bestuur van het Nationaal Dakenplan. Hij neemt namens Koninklijke VHG het stokje over van Friso Klapwijk. Binnen Koninklijke VHG is Gerrit betrokken bij de Domeinadviesgroep Het Levende Gebouw. Deze groep van bedrijven adviseert op de marktbenadering van groen in, op en aan gebouwen.

Lees verder
20-04-2023

Online NDP Lunchseminar: 17 mei 2023

Op woensdag 17 mei van 12 uur tot 13 uur hebben we twee sprekers die hun ervaringen delen met het creëren van duurzame daken. Marco van Dijk van Jutphaas Wonen Nieuwegein, vertelt welke projecten hij heeft gerealiseerd met groen en zonnepanelen op de daken. Hij gaat in op de lessen die hij heeft geleerd uit deze (twee verschillende) projecten en vooral ook op de financiering van deze projecten. De tweede spreker is Janneke Zomer - de Cort van KnaapenGroep. Zij vertelt over hun concept het slimme groene dak ROEF. Dit is een concept waarin isolatie, groen, zonnepanelen en nestkastjes samen komen, op een zadeldak. We hopen middels dit online lunchwebinar inspiratie te bieden aan woningcorporaties om ook aan de slag te gaan met verduurzaming van de daken. Op basis van reacties en vragen voor verdieping zullen we vervolgbijeenkomsten vormgeven.

Lees verder
11-04-2023

Aan de slag met duurzame daken

Werk je als beleidsmaker bij een gemeente of woningcorporatie en wil je professioneel aan de slag met duurzame daken? NDP speerpunttrekker Ieke Benschop en Peter Hoogeweg van Stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) nodigen je uit voor de infomiddag ‘Aan de slag met duurzame daken’ op 25 april - tussen 15 en 17 uur.

Lees verder
31-03-2023

Als onafhankelijk platform faciliteren we álle partners om mee te denken over de multifunctionele dakenopgave

‘Als aanspreekpunt voor het gehele netwerk wil ik ervoor zorgen dat iedereen betrokken blijft,’ vertelt programmamanager Irene Poortinga. ‘Dat doen we onder andere door het organiseren van partnerdagen en netwerkmomenten. Maar ook door het aan elkaar knopen van kennis en contacten uit de verschillende speerpunten. De inzichten die dát oplevert zetten we vervolgens uit bij de partners en de schil eromheen, van professionals uit de bouw tot partijen in huisvesting.’

Lees verder
27-03-2023

Innovatief blauwgroen dak Mannoury wint dak van het jaar 2022

Het innovatieve blauw-groene van Project Mannoury is niet alleen een lust voor het oog; ook vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats naar het rendement van blauw-groene daken in combinatie met zonnepanelen. Al eerder werd aangetoond dat multifunctionele blauw-groen-geel daken beter in staat zijn om omgevingstemperaturen te verlagen, de biodiversiteit te versterken en voor een groter rendement van de panelen zorgt.

Lees verder
23-03-2023

Factsheet Dakbeleid

Binnen het speerpunt Verankering in Beleid heeft een viertal koplopende gemeentes - Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam - gezamenlijk de Factsheet Dakbeleid opgesteld. Het is het eerste communicatieproduct dat vanuit het speerpunt gepresenteerd wordt en het resultaat van de community of practice die in 2022 is opgericht.

Lees verder
15-03-2023

Interview: NDP Voorzitter Tanja Klip-Martin in Roofs

Sinds juli 2021 is Tanja Klip-Martin voorzitter van het Nationaal Dakenplan (NDP). Als lid van de Eerste Kamer voor de VVD heeft zij onder meer ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheer in haar portefeuille en ook in haar vorige betrekkingen en vele nevenfuncties zijn deze onderwerpen alom aanwezig. Genoeg kennis, ervaring en netwerk om het NDP te helpen met de grote ambities van deze organisatie: multifunctionele daken vanzelfsprekend maken. Roofs ging in gesprek met de voorzitter van het Nationaal Dakenplan.

Lees verder
07-03-2023

Grondleggers van de multifunctionele daken

Bij Optigrün hadden ze een vooruitziende blik, want de ontwikkelaar van groen-, natuur- en retentiedaken specialiseert zich al 50 jaar in duurzame daken. ‘In het begin was er weinig kennis, bovendien was de markt erg klein,’ vertelt directeur Henk Vlijm. ‘Maar met veel vallen en opstaan hebben we meegemaakt hoe de markt is gegroeid.’ Inmiddels is het geen kwestie meer van óf, maar wannéér het complete Nederlandse dakenlandschap transformeert tot een multifunctioneel walhalla. Als het aan Optigrün ligt liever vandaag dan morgen. ‘Hoezo: te vroeg voor beleid?’

Lees verder
31-01-2024

Interview: NDP in GWW Totaal

Veel mensen vinden rooftopbars en daktuinen fantastisch. Toch is het maatschappelijk potentieel van multifunctionele daken nog lang niet overal doorgedrongen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie verdienen onze daken meer aandacht.

Lees verder
21-02-2023

Enquête over financieringsmiddelen

Binnen het speerpunt Stimulerende Financiering onderzoeken we - samen met dakeigenaren en sleutelspelers - wat de beste financieringsmiddelen zijn om tot meer multifunctionele daken te komen. Vul de enquête in en draag bij aan het optimaliseren van het financieringsklimaat.

Lees verder

Voor een duurzamer dakenlandschap hebben we elkaar allemaal nodig.

Ieke Benschop is als projectleider verbonden aan de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, en voor Nationaal Dakenplan de speerpunttrekker van Verbreding van Mindset. ‘Want er is meer dan alleen een groen dak, met een beetje blauw of geel. Er is veel maatschappelijke winst te behalen met multifunctionele daken, en die bekendheid moet nog verder groeien. Met duidelijke cijfers, up-to-date kennis en sprekende praktijkvoorbeelden kunnen we laten zien dat je met een combinatie van dakfuncties veel meer impact hebt.’

Lees verder
26-01-2023

Ontwikkeling duurzame daken reiken wereldwijd én tot de bonusfolder van Appie

Hun grenzeloze ambities reiken tot ver voorbij de landsgrenzen. Van Melbourne tot en met de Verenigde Arabische Emiraten: over de hele wereld is Sempergreen betrokken bij de aanleg van groendaken, groene gevels en groene bodembedekking. Maar volgens Sales verantwoordelijke Sander Scheper is het niet voor niets dat ze met hun hoofdkantoor stevig geworteld zitten in het hart van Nederland, in Odijk. ‘Hier hebben we nou eenmaal te maken met ruimtelijke beperkingen die ons dwingen om onze daken te benutten.’

Lees verder
09-01-2023

Het blauw-groene dak op!

Hoe kun je als woningcorporatie bijdragen aan de transitie op de daken? Waar begin je? In samenwerking met Natuur en Milieufederatie Utrecht, Stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU),Provincie Utrecht en Groene Huisvesters organiseren we een excursie naar het blauwgroene dak van de Hogeschool van Amsterdam. Kom op 19 januari van 15:00 tot 17:30 inspiratie op doen.

Lees verder
13-12-2022

Multifunctionele daken geven een impuls aan de dakenbranche

Simon Zwart is rayonmanager Daken en Dakdetails bij Triflex B.V. En een enthousiaste deelnemer aan het netwerk van het Nationaal Dakenplan. ‘Vanuit mijn functie adviseer ik partijen uit de bouw en infrastructuur over het afdichten van hun daken en dakdelen.’ Moeilijke dakprojecten? Die kent hij niet. ‘Ik denk graag in oplossingen. Een van mijn favoriete daken vind je zelfs op een lastig te bereiken eiland.’

Lees verder
09-12-2022

Nationaal Dakenplan in Vakblad Roofs

Hoe geef je als gemeente multifunctionele daken een plek in je beleid en processen? Daarover schreven wij een artikel voor de decembereditie van dakenvakblad Roofs. Want dat het een gemiste kans is om 400 km2 aan braakliggende daken onbenut te laten; dat is inmiddels duidelijk. Maar omdat er verschillende wegen naar Rome leiden, deelden vier koplopende gemeenten hun kennis en praktijkervaring over hoe je als stimulerende overheid bruikbare kaders en beleid opstelt.

Lees verder
07-12-2022

Daken verbeteren dankzij slim datagebruik

Data en daken, wat hebben die twee met elkaar te maken? ’Heel veel. Als databedrijf hebben we allerlei gegevens in huis die betrekking hebben op daken.’ Aan het woord is Thijs Herwig, Product Owner Location Intelligence bij Matrixian Group. Om wat voor gegevens gaat het dan? ‘Bijvoorbeeld het bouwjaar en de geometrie. Gegevens waarmee je de dakpotentie voor bepaalde dakinrichtingen kunt bepalen.’ Matrixian Group is blij met de aansluiting bij het Nationaal Dakenplan. ‘Dakexperts kunnen ons helpen en begeleiden bij het gebruik van deze data. En de data kan de werkzaamheden van de andere partners weer ondersteunen.’

Lees verder
17-11-2022

Partnerdag: 17 november 2022

Voor de tweede partnerdag van 2022 waren we te gast op het spectaculaire multifunctionele dak van het Depot Boijmans van Beuningen, dat mede werd aangelegd door NDP partner Zinco.  NDP Voorzitter Tanja Klip-Martin opende de partnerdag met een videoboodschap en alle speerpunten gaven een update. De Rotterdamse woningbouwcorporatie Woonstad was te gast en Studenten van de Rotterdam Business School (onderdeel van Hogeschool Rotterdam) presenteerden hun afstudeerproject over multifunctionele daken.

Lees verder
05-11-2022

NDP voorzitter Tanja Klip-Martin in Binnenlands Bestuur

Op 3 november deed NDP voorzitter Tanja Klip-Martin in Binnenlands Bestuur een oproep tot multifunctioneel dakgebruik. De herziening van het Besluit bouwwerken leefomgeving biedt de kans om de ambitie voor meer multifunctionele daken nog hoger te leggen. "Stel de eisen voor draagconstructies van daken gelijk aan die van de verdiepingsvloeren eronder. Bekijk daarna per gebied wat er op die daken noodzakelijk is: de aanleg van groen, leefruimte, energieopwek en/of wateropvang", aldus Klip-Martin.

Lees verder
28-11-2022

Terugblik Seminar Multifunctioneel Dakenbeleid

Hoe geef je als gemeente multifunctionele daken een plek in je beleid en processen? Deze vraag stond centraal tijdens het Seminar ‘Multifunctioneel Dakenbeleid’ dat het Nationaal Dakenplan op 17 november j.l. organiseerde. Want dat het een gemiste kans is om 400 km2 aan braakliggende daken onbenut te laten; dat is inmiddels duidelijk. En dus deelden vier koplopende gemeenten hun kennis en praktijkervaring over hoe je als stimulerende overheid bruikbare kaders en beleid opstelt.

Lees verder
28-11-2022

Begonnen met ‘simpel mos’, inmiddels voorvechter van de integrale aanpak

Erik Steegman kan zich bogen op 35 jaar ervaring met multifunctionele daken. Met zijn bedrijf DakXpertise adviseert hij bij grote multifunctionele klussen, en als oprichter van de website Dakenraad.nl geeft hij een platform aan partijen, waaronder Nationaal Dakenplan, die zich bezighouden met groene, blauwe, gele en rode daken. Momenteel werkt hij weer aan duurzame projecten bij Kiwa BDA. Zijn motivatie om zich in te zetten voor multifunctionele daken is krachtig in zijn eenvoud: ‘Mijn insteek is eigenlijk om de wereld leefbaar te houden voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.’

Lees verder
16-11-2022

In plaats van een zonnedak meteen een groen zonnedak

Van oudsher staat de provincie Overijssel bekend om zijn Hanzenetwerk, het verbond van Hanzesteden waaronder Kampen, Zwolle en Deventer. In dit samenwerkingsverband verleenden kooplieden elkaar rechten en lieten ze zich door elkaar vertegenwoordigen. Samenwerken kenmerkt nog steeds de Overijsselse aanpak, ook als het gaat om vergroening van de daken en natuurinclusief bouwen. Jessica Winter, beleidsontwikkelaar en natuurlijke netwerkbouwer, vertelt over de rol van de provincie en de groene missie van Overijssel.

Lees verder
14-10-2022

Vlinderstand als meetinstrument voor de natuur

Zie je ergens atalanta’s, groot koolwitjes of vuurjuffers rondfladderen? Dat is een goed teken, want op plekken waar veel vlinders of libellen zijn, gaat het goed met de natuur. De Vlinderstichting, opgericht in 1981, zet zich onder andere in om de vlinder- en libellenstand op een gezond niveau te krijgen en zo de biodiversiteit in Nederland te herstellen. Projectleider Nora Thierry vertelt over welke rol multifunctionele daken hierin kunnen spelen.

Lees verder
11-10-2022

Hoe de revolutie zich op onze daken voltrekt

Wat heb je nodig voor een revolutie? In ieder geval een actieve houding en de wil om voor een blijvende verandering te zorgen. Ontmoet Rooftop Revolution, een bevlogen organisatie die de natuur wil terugbrengen in de Nederlandse steden en daarvoor het grootste braakliggende terrein dat we hebben, wil gebruiken. Projectmanager Willem Fokke laat zien hoe deze revolutie zich ontwikkelt en welke vlaggen er al in nieuw ontgonnen gebied zijn geplant.

Lees verder
02-10-2022

Geen woorden maar daken

Het past Rotterdammers niet om zich op de borst kloppen, maar als het gaat over hun multifunctioneel dakengebruik zal niemand er raar van opkijken als ze dat wél doen. Vanaf 2008 werkt de Gemeente Rotterdam aan duurzame daken, en daarmee waren en zijn ze een van de eersten. En wie anders dan de Programmamanager Multifunctionele Daken kan ons meenemen in deze ontwikkeling? Het woord is aan Paul van Roosmalen.

Lees verder
16-09-2022

Wij ontwikkelen daken die bruisen van het leven

Het dak als de ultieme ontmoetingsplek van een gebouw of gebouwencomplex? Absoluut! Dakspecialist Zoontjens ziet het als missie om de daken nog meer te betrekken bij het leven dat zich in en om de gebouwen afspeelt. Barbara Wolfs, manager marketing & communicatie en Nikkie Notten, architect- & projectadviseur vertellen over hoe Zoontjens te werk gaat en op welke manier zij de andere partners binnen het NDP kunnen versterken.

Lees verder
12-09-2022

16, 17 en 18 september: DAKkan 2022

In het weekend van 16, 17 en 18 september vindt in Antwerpen voor de derde keer 'Het hoogste festival' DAKkan plaats en kun je op 35 daken genieten van theater, concerten, dans en workshops. Het festival demonstreert wat de stad allemaal zou kunnen doen met de 3000 voetbalvelden aan nu nog braakliggende daken. Vrijdag staat in het teken van kennisuitwisseling.

Lees verder
06-09-2022

Borrel mee met NDP!

15 september 2022, vanaf 15:00 uur, heet NDP partner Zoontjens je van harte welkom voor een nazomerborrel mét uitzicht bij Rooftopbar Doloris in Tilburg. Ben je nog geen NDP partner, maar wel geïnteresseerd in het potentieel van multifunctionele daken? Wees welkom!

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Jan Henk Tigelaar

Jan Henk Tigelaar is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Stimulerende Financiering. In Q4 gaat Jan Henk aan de slag met verdiepende enquêtes om een nog beter beeld te krijgen van hoe verschillende vastgoedsectoren om gaan met financiering.

Lees verder
01-09-2022

Van projectontwikkelaar naar energiepartner; Solarfields doet het met succes

De wereld verbeteren met duurzame energie: daar staat Solarfields voor. Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren ze grootschalige zonneparken samen met eigenaren, overheden en omwonenden. Begonnen met zonneparken op de grond, ziet Solarfields de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving naar het dak.

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Ieke Benschop

Ieke Benschop is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Verbreding van Mindset. In zes vragen blikt ze terug en kijkt vooruit. Tijdens de partnerdag in November presenteert Ieke het nieuwe 'Facts en Values' op basis van de laatste (wetenschappelijke) inzichten over multifunctionele daken.

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Jan Cromwijk

Jan Cromwijk is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Bekwame Vakmensen en Innovatie. In zes vragen blikt hij terug en kijkt vooruit. Tijdens de partnerdag in November presenteert hij zijn analyse van de kennisinfrastructuur en schetst het Actieprogramma voor 2023.

Lees verder
20-12-2021

Ieke Benschop: Verbreding Mindset

Ieke Benschop is een trotse Utrechter die vanuit Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) het Servicepunt Duurzame Daken opzette. Bij dit loket krijgen particulieren, bedrijven en eigenaren van maatschappelijk vastgoed informatie en advies over hoe je het dak het best kunt verduurzamen. En dan het liefst natuurlijk een multifunctionele invulling waarin meerdere dakkleuren samenkomen.

Lees verder
16-02-2022

Nieuwe digitale rekentool voor multifunctionele Daken

De aanleg van een multifunctioneel dak vraagt om een investering en omdat de baten van altijd direct inzichtelijk zijn is soms lastig partijen bereid te vinden om ervoor te betalen.

Lees verder
11-02-2022

Rotterdam Rooftop Walk

Vanaf 26 mei loop je in Rotterdam een maand lang op een luchtbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf.

Lees verder
11-02-2022

Ladder van Koeling centraal in Oska intentieverklaring

In het voorjaar van 2021 jaar ondertekende een brede coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de OSKA Intentieverklaring koeling gebouwen.

Lees verder
12-12-2021

Eveline Bronsdijk – Verankering in Beleid

Eveline Bronsdijk is Adviseur duurzaamheid en multifunctionele daken bij de gemeente Rotterdam. Al vanaf 2008 is ze bezig met het stimuleren van meer groene daken in de stad; een programma dat destijds startte als technische oplossing voor waterberging en vertraagd hemelwaterafvoer.

Lees verder
12-12-2021

Jan Henk Tigelaar – Stimulerende financiering

Jan Henk Tigelaar is directeur van Rooftop Revolution en vanuit die rol altijd op zoek naar manieren om het daklandschap duurzaam te benutten. Of zoals hij dat zelf zegt: “Vanaf het moment dat ik me realiseerde hoeveel braakliggend terrein er op de daken is, was ik geïnspireerd me daarvoor in te zetten”.

Lees verder
20-12-2021

Nieuw bestuurslid: Stefan Vreugdenhil vervangt Jip Louwe Kooijmans

Het Nationaal Dakenplan hecht grote waarde aan een bestuur dat de diverse partners vertegenwoordigt. Daarom zijn we verheugd dat vertrekkend bestuurslid Jip Louwe-Kooijmans vervangen wordt door zijn collega Stefan Vreugdenhil. Op deze manier blijft De Vogelbescherming als maatschappelijke organisatie betrokken. Op 8 december 2021 heeft het bestuur in een online vergadering unaniem voor zijn toetreding tot het bestuur gestemd.

Lees verder
12-12-2021

Jan Cromwijk – Vakmensen en innovatie

Jan Cromwijk werkt bij ISSO als toegepast onderwijskundige aan het verbeteren én versnellen van kennisuitwisseling in de bouw- en installatiesector. Als Programmamanager EU-projecten & scholing van vakmensen werkt hij fulltime aan een mix van Europese en Nederlandse projecten die daaraan bijdragen.

Lees verder
20-12-2021

Nieuwe voorzitter NDP: Eerste Kamerlid Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin wordt in de wandelgangen ‘Groene Tanja’ genoemd. Duurzaamheid loopt als een groene draad door haar bestuurlijke CV heen. Als gedeputeerde in Drenthe beheerde zij onder meer de portefeuilles milieu, bodem, klimaat, energie en waterbeleid en tot 1 januari 2021 gaf zij als dijkgraaf van Vallei en Veluwe leiding aan het meest innovatieve waterschap van Nederland.

Lees verder
18-06-2021

Verkenning Europese norm voor groene daken

Vanuit OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) wordt gewerkt aan het opstellen van (Europese) standaarden voor klimaatadaptatie. Daarin worden ook de daken meegenomen.

Lees verder
01-07-2021

Uniforme aanpak multifunctionele daken

Er is een toenemende vraag naar multifunctionele daken. Een ontwikkeling die wij als Nationaal Daken Plan natuurlijk toejuichen.

Lees verder
06-11-2021

Dakencatalogus: inspiratie voor multifunctionele daken

Als partners van het Nationaal Daken Plan zijn we bekend met de onbegrensde mogelijkheden die de daken ons brengen. Maar om het verhaal ook met de rest van de wereld te kunnen delen, is het fijn dat De Dakencatalogus er is.

Lees verder
05-04-2021

NDP schrijft mee aan Nota ‘Groen in de Stad’

26 februari 2021 overhandigden Laura Bromet (GroenLinks) en Maurits von Martels (CDA) hun initiatiefnota “Initiatiefnota Groen in de stad” aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees verder
03-10-2020

Opinie: Optimale dakbedekking dankzij data

Het besef dat een dak meer is dan simpelweg ‘een dak boven je hoofd’ is inmiddels geland. Multifunctionele daken zijn populairder dan ooit.

Lees verder
01-03-2021

NDP reageert op Bbl

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had een online consultatie uitstaan over het ‘besluit tot wijziging van het besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’.

Lees verder

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy