Nieuws

16-09-2022

Wij ontwikkelen daken die bruisen van het leven

Het dak als de ultieme ontmoetingsplek van een gebouw of gebouwencomplex? Absoluut! Dakspecialist Zoontjens ziet het als missie om de daken nog meer te betrekken bij het leven dat zich in en om de gebouwen afspeelt. Barbara Wolfs, manager marketing & communicatie en Nikkie Notten, architect- & projectadviseur vertellen over hoe Zoontjens te werk gaat en op welke manier zij de andere partners binnen het NDP kunnen versterken.

Lees verder
12-09-2022

16, 17 en 18 september: DAKkan 2022

In het weekend van 16, 17 en 18 september vindt in Antwerpen voor de derde keer 'Het hoogste festival' DAKkan plaats en kun je op 35 daken genieten van theater, concerten, dans en workshops. Het festival demonstreert wat de stad allemaal zou kunnen doen met de 3000 voetbalvelden aan nu nog braakliggende daken. Vrijdag staat in het teken van kennisuitwisseling.

Lees verder
06-09-2022

Borrel mee met NDP!

15 september 2022, vanaf 15:00 uur, heet NDP partner Zoontjens je van harte welkom voor een nazomerborrel mét uitzicht bij Rooftopbar Doloris in Tilburg. Ben je nog geen NDP partner, maar wel geïnteresseerd in het potentieel van multifunctionele daken? Wees welkom!

Lees verder
01-09-2022

Van projectontwikkelaar naar energiepartner; Solarfields doet het met succes

De wereld verbeteren met duurzame energie: daar staat Solarfields voor. Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren ze grootschalige zonneparken samen met eigenaren, overheden en omwonenden. Begonnen met zonneparken op de grond, ziet Solarfields de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving naar het dak.

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Jan Cromwijk

Jan Cromwijk is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Bekwame Vakmensen en Innovatie. In zes vragen blikt hij terug en kijkt vooruit. Tijdens de partnerdag in November presenteert hij zijn analyse van de kennisinfrastructuur en schetst het Actieprogramma voor 2023.

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Ieke Benschop

Ieke Benschop is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Verbreding van Mindset. In zes vragen blikt ze terug en kijkt vooruit. Tijdens de partnerdag in November presenteert Ieke het nieuwe 'Facts en Values' op basis van de laatste (wetenschappelijke) inzichten over multifunctionele daken.

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Jan Henk Tigelaar

Jan Henk Tigelaar is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Stimulerende Financiering. In Q4 gaat Jan Henk aan de slag met verdiepende enquêtes om een nog beter beeld te krijgen van hoe verschillende vastgoedsectoren om gaan met financiering.

Lees verder
16-02-2022

Nieuwe digitale rekentool voor multifunctionele Daken

De aanleg van een multifunctioneel dak vraagt om een investering en omdat de baten van altijd direct inzichtelijk zijn is soms lastig partijen bereid te vinden om ervoor te betalen.

Lees verder
11-02-2022

Rotterdam Rooftop Walk

Vanaf 26 mei loop je in Rotterdam een maand lang op een luchtbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf.

Lees verder
11-02-2022

Ladder van Koeling centraal in Oska intentieverklaring

In het voorjaar van 2021 jaar ondertekende een brede coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de OSKA Intentieverklaring koeling gebouwen.

Lees verder
20-12-2021

Nieuwe voorzitter NDP: Eerste Kamerlid Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin wordt in de wandelgangen ‘Groene Tanja’ genoemd. Duurzaamheid loopt als een groene draad door haar bestuurlijke CV heen. Als gedeputeerde in Drenthe beheerde zij onder meer de portefeuilles milieu, bodem, klimaat, energie en waterbeleid en tot 1 januari 2021 gaf zij als dijkgraaf van Vallei en Veluwe leiding aan het meest innovatieve waterschap van Nederland.

Lees verder
20-12-2021

Ieke Benschop: Verbreding Mindset

Ieke Benschop is een trotse Utrechter die vanuit Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) het Servicepunt Duurzame Daken opzette. Bij dit loket krijgen particulieren, bedrijven en eigenaren van maatschappelijk vastgoed informatie en advies over hoe je het dak het best kunt verduurzamen. En dan het liefst natuurlijk een multifunctionele invulling waarin meerdere dakkleuren samenkomen.

Lees verder
20-12-2021

Nieuw bestuurslid: Stefan Vreugdenhil vervangt Jip Louwe Kooijmans

Het Nationaal Dakenplan hecht grote waarde aan een bestuur dat de diverse partners vertegenwoordigt. Daarom zijn we verheugd dat vertrekkend bestuurslid Jip Louwe-Kooijmans vervangen wordt door zijn collega Stefan Vreugdenhil. Op deze manier blijft De Vogelbescherming als maatschappelijke organisatie betrokken. Op 8 december 2021 heeft het bestuur in een online vergadering unaniem voor zijn toetreding tot het bestuur gestemd.

Lees verder
12-12-2021

Jan Cromwijk – Vakmensen en innovatie

Jan Cromwijk werkt bij ISSO als toegepast onderwijskundige aan het verbeteren én versnellen van kennisuitwisseling in de bouw- en installatiesector. Als Programmamanager EU-projecten & scholing van vakmensen werkt hij fulltime aan een mix van Europese en Nederlandse projecten die daaraan bijdragen.

Lees verder
12-12-2021

Jan Henk Tigelaar – Stimulerende financiering

Jan Henk Tigelaar is directeur van Rooftop Revolution en vanuit die rol altijd op zoek naar manieren om het daklandschap duurzaam te benutten. Of zoals hij dat zelf zegt: “Vanaf het moment dat ik me realiseerde hoeveel braakliggend terrein er op de daken is, was ik geïnspireerd me daarvoor in te zetten”.

Lees verder
12-12-2021

Eveline Bronsdijk – Verankering in Beleid

Eveline Bronsdijk is Adviseur duurzaamheid en multifunctionele daken bij de gemeente Rotterdam. Al vanaf 2008 is ze bezig met het stimuleren van meer groene daken in de stad; een programma dat destijds startte als technische oplossing voor waterberging en vertraagd hemelwaterafvoer.

Lees verder
06-11-2021

Dakencatalogus: inspiratie voor multifunctionele daken

Als partners van het Nationaal Daken Plan zijn we bekend met de onbegrensde mogelijkheden die de daken ons brengen. Maar om het verhaal ook met de rest van de wereld te kunnen delen, is het fijn dat De Dakencatalogus er is.

Lees verder
01-07-2021

Uniforme aanpak multifunctionele daken

Er is een toenemende vraag naar multifunctionele daken. Een ontwikkeling die wij als Nationaal Daken Plan natuurlijk toejuichen.

Lees verder
18-06-2021

Verkenning Europese norm voor groene daken

Vanuit OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) wordt gewerkt aan het opstellen van (Europese) standaarden voor klimaatadaptatie. Daarin worden ook de daken meegenomen.

Lees verder
05-04-2021

NDP schrijft mee aan Nota ‘Groen in de Stad’

26 februari 2021 overhandigden Laura Bromet (GroenLinks) en Maurits von Martels (CDA) hun initiatiefnota “Initiatiefnota Groen in de stad” aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees verder
01-03-2021

NDP reageert op Bbl

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had een online consultatie uitstaan over het ‘besluit tot wijziging van het besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’.

Lees verder
03-10-2020

Opinie: Optimale dakbedekking dankzij data

Het besef dat een dak meer is dan simpelweg ‘een dak boven je hoofd’ is inmiddels geland. Multifunctionele daken zijn populairder dan ooit.

Lees verder
02-09-2020

Partnernieuws: Infographic van READAR

Readar bracht recent de groene daken in Nederland in kaart bij appartementen, commercieel en maatschappelijk vastgoed. De resulterende infographic laat zien waar Nederland nu staat.

Lees verder
01-06-2020

Kick-off en werksessies speerpunten

Samen met ruim 50 partners beleefden we op 14 mei een feestelijke en online kick-off van het Nationaal Daken Plan (NDP)! Een fysieke bijeenkomst zat er vanwege coronatijd even niet in

Lees verder

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy