Nieuws

11-07-2024

NDP spreekt op VNG bijeenkomst over klimaatadaptatie

26 juni j.l organiseerde de Vereniging van Nederlandse gemeenten een bijeenkomst over de financiering van klimaatadaptatie. Namens Nationaal Dakenplan spraken Jan Henk Tigelaar en Jasper van Lammeren over de kansen die daken bieden voor maatschappelijke opgaven. Voor deze bijeenkomst bracht de VNG twee netwerken samen: het GWN (Gemeentelijk Water Netwerk) en het GNK (Gemeentelijk Netwerk Klimaatadaptatie).

Lees verder
26-06-2024

Nieuw NDP-rapport over waardegericht systeem

Nationaal Dakenplan doet al geruime tijd onderzoek naar nieuwe financieringsmethoden voor multifunctionele daken. Multifunctioneel dakgebruik komt nog maar weinig op gang. Een vaak gehoord argument is daarbij dat het financieel niet haalbaar zou zijn. Maar wat gebeurt er als we de euro’s loslaten en in plaats daarvan naar waarden gaan kijken? Hoe komen we vanuit waardengericht denken tot meer vierkante meters aan multifunctionele daken? In opdracht van Nationaal Dakenplan onderzocht THRIVE welk perspectief het beste van toepassing is op de daken.

Lees verder
24-06-2024

NDP lanceert Handreiking Van dakbeleid naar Dakenplandschappen

Vanuit het Nationaal Dakenplan werken koplopende gemeenten op het gebied van dakbeleid samen binnen een ‘Community of Practice’. De groep bestaat uit 8 gemeenten. Gestart met de G4 (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht) en begin 2024 aangevuld met Zoetermeer, Haarlem, Enschede en Almere. De insteek van de CoP is om beschikbare kennis op het gebied van dakbeleid beter te delen én samen te verdiepen. Na Handreiking Dakbeleid publiceert NDP nu de opvolger: Van dakbeleid naar dakenlandschappen.

Lees verder
11-06-2023

NDP X Bedrijfsgoed

In Bedrijfsgoed- hét vakblad voor de vastgoedsector - roept NDP op om voor de financiering van een toekomstbestendig dakenlandschap voorbij subsidie te kijken; gebouwcertifceringen aan te grijpen als kans voor multifunctionele daken en naast energiebesparende maatregelen ook natuurinclusieve bouwmaatregelen verplicht te stellen.

Lees verder
11-06-2024

Natuurinclusief bouwen staat bij ons hoog in het vaandel

Het biodiverse bloemendak van Dakbloemenweide bevat ruim 40 inheemse planten die allemaal een eigen functie hebben. Sommige dienen als voeding, andere als nestmateriaal of beschutting. Maar bovenal: de daken die door hen ontwikkeld zijn vormen een weelderige plek voor vogels en insecten.

Lees verder
04-06-2024

Rekeninstrument LIFE @ Urban Roofs krijgt update

De aanleg van een multifunctioneel dak vraagt om een investering en omdat de baten niet altijd direct inzichtelijk zijn, is het soms lastig partijen bereid te vinden om ervoor te betalen. Het rekeninstrument LIFE @ Urban Roofs biedt hier een oplossing voor. De maatschappelijke en financiële kosten en baten worden inzichtelijk gemaakt via een rekeninstrument dat ontwikkeld is binnen het Europese Unie (EU) programma LIFE @ Urban Roofs.

Lees verder
30-05-2024

Terugblik NDP-partnerdag 24 mei 2024

24 mei j.l. kwam het netwerk van het Nationaal Dakenplan bijeen voor de tweede partnerdag van 2024. Voor de tweede keer op rij organiseerden we de NDP-Partnerdag in samenwerking met Rotterdamse Daken Dagen. We waren die ochtend te gast op de 40e verdieping van De Rotterdam, het indrukwekkende kantoor van NDP-partner Gemeente Rotterdam. Zoals altijd stond de ochtend in het teken kennisuitwisseling. In werksessies werkten de partners samen aan de eerste contouren van de dakakkoorden die tijdens de partnerdag in november ondertekend zullen worden. Na het inhoudelijke ochtendprogramma sloten we aan bij de netwerklunch van de Rotterdamse Daken Dagen waar we o.a. optop-netwerk van Provincie Zuid-Holland ontmoetten

Lees verder
29-05-2024

Webinar: Het maatschappelijk belang van het platte dak': 20 juni 10 uur

Het dak heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Innovaties en gebruiksfuncties volgden elkaar in rap tempo op. Van oudsher heeft het dak de functie van waterdichting, maar meer en meer krijgt het het dak ook maatschappelijk betekenis. Het dak zorgt voor extra leefruimte, speelt een rol in de energietransitie en de biodiversiteit. Door optoppen speelt het dak zelfs een rol in de aanpak van de woningnood. Hoogste tijd voor een webinar over de het maatschappelijk belang van het dak! Totaal Dak Concept nodigde Pamela Logjes (NDP/Gemeente Den Haag) uit te spreken tijdens dit webinar.

Lees verder
14-05-2024

We onderscheiden ons van andere netwerkorganisaties door de lokale scope

Lokaal samenwerken aan concrete duurzaamheidsprojecten: dat is de kracht van stichting Green Business Club Nederland. De stichting verbindt overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen die samen hun directe omgeving verduurzamen. Inmiddels telt GBC 18 lokale clubs met samen meer dan 400 partners. Tijdens de laatste GBC-safari bezochten de partners ter inspiratie het blauw-groene dak van Vrumona, dat werd aangelegd door NDP-partner Sempergreen.

Lees verder
22-04-2024

KAN publiceert Factsheet collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied

In hoogstedelijke woonprojecten zie je steeds vaker collectieve binnentuinen. Waar moet je op letten om daar een succes van te maken? Hoe beheer je de groene inrichting en hoe regel je de toegankelijkheid? Wat kost het en wat levert het op? Platform KAN publiceerde het factsheet 'Collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied' met aandachtspunten voor ontwerp, beheer en financiën.

Lees verder
16-04-2024

Programma NDP-partnerdag 24 mei 2024 bekend

Op vrijdag 24 mei komen de partners van het Nationaal Dakenplan van 10:00 tot 12:00 uur bijeen in De Rotterdam voor de NDP-partnerdag. Na een inhoudelijk ochtendprogramma sluiten we af met een netwerklunch bij Las Palmas. Hier komen we samen met o.a. het netwerk van partners in Provincie Zuid-Holland die bijeenkwamen voor het thema optoppen. Na de lunch vindt in de middag Rethink Rooftops plaats – de kennisdag van de Rotterdamse Dakendagen. Voor dit middagprogramma krijgen NDP-partners 50% korting op hun ticket.

Lees verder
21-03-2024

Cursus adviseur / regisseur duurzame en multifunctionele daken van start

Op 9 april 2024 start de tweede lichting met de 7 daagse cursus adviseur / regisseur duurzame en multifunctionele daken van start die wordt aangeboden door BDA Dak- en Gevelopleidingen. NDP-partners Optigrun, Zinco, idverde, Gemeente Rotterdam, Zoontjens, Wavin en verzorgen er een gastles. Inschrijven voor april is inmiddels niet meer mogelijk; in oktober begint die nieuwe cursus.

Lees verder
13-03-2024

Werkgroep integrale dakkwalitieit / NDP in Roofs

Een van de werkgroepen van waaruit het NDP in 2024 aan de slag gaat is Integrale dakkwaliteit. Door de luider klinkende roep om multifunctionaliteit, wordt het steeds drukker wordt op het dak. Daardoor neemt ook het belang van dak-kennis in de ‘keten’ toe. Ook zijn er onderling tegenstellingen in de bedrijfstak die overbrugd moeten worden. Lees in Roofs hoe de werkgroep Integrale Dakkwaliteit aan deze vraagstukken werkt.

Lees verder
12-03-2024

NDP-werkgroepen 2024 van start

Tijdens de NDP-Partnerdag van 18 januari j.l zijn we van start gegaan met vier werkgroepen van waaruit de partners activiteiten uitvoeren en toewerken naar verschillende dakakkoorden. De groepen zijn gebaseerd op de dakkleuren én op de potentie om aan te haken op maatschappelijke opgaven. De thema's waarmee we aan de slag gaan zijn: Integrale dakkwaliteit, Gebruiksdaken/Optoppen, Blauw-Groene daken, en Groen-Gele daken.

Lees verder
12-03-2024

Multifunctionaliteit en beleid / NDP in Roofs

In een leefbare stad, nu en in de toekomst zal het dak steeds meer een multifunctionele rol moeten vervullen. Eveline Bronsdijk en Gijs Woldring maken zich in Rotterdam en als trekkers van het speerpunt 'Verankering in Beleid' hard voor beleid dat ruimte biedt om het dak nuttig en veelzijdig in te zetten.

Lees verder
07-03-2024

"Denk niet in drempels maar in mogelijkheden" NDP in Roofs

In de rubriek 'Aan tafel met' laat vakblad Roofs elke maand iemand uit de dakenbranche aan het woord. Deze maand is de eer aan NDP Programma Manager Irene Poortinga om haar visie te delen.

Lees verder
29-01-2024

NDP Handreiking: Groen-Gele daken

Na de handreiking voor het Gebruiksdak en die van Blauw-groene daken, lanceert het Nationaal Dakenplan haar derde handreiking: Groen-gele daken. Een handreiking is voor hen die meer willen weten over de mogelijkheid zonnepanelen en groen te combineren, of beter nog: te integreren op het dak.

Lees verder
24-01-2024

Terugblik NDP-Partnerdag

18 januari j.l. was het netwerk van het Nationaal Dakenplan te gast bij NDP-partner Vogelbescherming Nederland voor de NDP-Partnerdag. NDP-voorzitter Tanja Klip-Martin nam de nieuwe NDP ionen in ontvangst, aan werkgroeptafels maakten we een start met het actieprogramma voor 2024 en er waren pitches over 'Digitale Daken ' (Gemeente Rotterdam); de actualisering van de 'Life @ Urban Roofs Tool' (Arcadis) en Leven Lang Leren ( Stichting Groenkeur)

Lees verder
22-01-2024

Actualisering Rekentool Life @ Urban Roofs Actualisering Rekentool Life @ Urban Roofs

De gemeente Rotterdam en Arcadis ontwikkelden een tool waarmee maatschappelijke en financiële kosten en baten van multifunctionele daken inzichtelijk gemaakt kunnen worden: het rekeninstrument LIFE @ Urban Roofs. Deze tool is ontwikkeld met subsidie van het Europese LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. Voor een laatste beveiligings- en actualisatieslag voor deze tool woorden NDP-partners uitgenodigd mee te denken.

Lees verder
22-12-2023

Programma NDP-Partnerdag bekend

Partnerdagen zijn dé plek waar het Nationaal Dakenplan de collectieve kennis van de partners benut. Op 18 januari blikken we terug op wat er in 2023 is neergezet en kijken we vooruit naar de komende jaren. We zijn voor deze NDP-Partnerdag te gast bij de Vogelbescherming in Zeist.

Lees verder
23-12-2023

NDP presenteert: Dakiconen

In het dichtbevolkte Nederland kunnen we het ons niet permitteren het daklandschap niet te benutten. Energieproductie, wateropvang, natuur of extra sociale ruimte: het kan allemaal op het dak. Elke dakfunctie heeft een eigen kleur. Als je op een dak meerdere functies combineert, spreek je van een multifunctioneel dak. Voor de vier meest gebruikte dakkleuren ontwikkelde het Nationaal Dakenplan dakiconen; met telkens kleurnuances op multifunctionaliteit te laten zien.

Lees verder
22-11-2023

We hebben een mentale omslag in denken nodig

Als Jeroen Scholten met zijn Zoetermeerse collega’s op excursie is naar Rotterdam, wordt hij aangestoken door het dakenvirus. In de havenstad ziet de strategisch adviseur stedelijke vernieuwing & wonen welke mogelijkheden de vele platte daken van zijn gemeente bieden. “Het stadhart van Zoetermeer is nog erg stenig van karakter. Juist door de combinatie van ecologische dakenfuncties en sociale ontmoetingsplekken, voegen multifunctionele daken echt sfeer toe aan onze nu nog vrij monofunctionele stad”.

Lees verder
16-11-2023

Maatschappelijke impact wordt voor studenten steeds belangrijker

Claire Wolff werkt als programma manager voor de Engelstalige minor Business & Society van de Hogeschool Rotterdam, waar ze twee keer per jaar een module over multifunctionele daken aanbieden. Voor de module ontwikkelen studenten voorstellen voor multifunctionele daken die ze presenteren aan de dakeigenaren, mét daarbij handreikingen hoe gemeente Rotterdam of het rijk hierin kunnen ondersteunen. In 2022 stonden de daken van maatschappelijk vastgoed centraal en pitchte het beste studententeam hun plan tijdens de NDP-Partnerdag in het Rotterdamse Depot.

Lees verder
13-11-2023

Het Dak wijst de weg

Het verduurzamen van de leefomgeving vereist samenwerking tussen partijen die elkaar nog niet vaak in het werk tegenkomen. Onderwijskundige Jan Cromwijk van Kennisinstituut ISSO onderzoekt, overziet, brengt de benodigde behoefte aan kennis in kaart en ontsluit die. Juist het dak krijgt zijn speciale aandacht. “Als we een volledig circulair, multifunctioneel dak kunnen maken, is het voor de andere bouwdelen ook mogelijk.”

Lees verder
09-11-2023

NDP reageert op wijziging Bbl

In een op handen zijnde wijziging van het Nederlandse Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) missen de partners van het Nationaal Dakenplan een aantal cruciale zaken. Zo worden blauw-groene functies bij grotere daken niet benoemd, ontbreekt een gebiedsgerichte aanpak en vinden zij het begrip 'duurzaamheid' te nauw gedefinieerd. In een gezamenlijk statement reageren zij op de internetconsultatie die door het Ministerie voor Binnenlandse Zaken is uitgeschreven.

Lees verder
06-11-2023

'Multifunctionele daken zijn wel degelijke een haalbare optie'

Als het aan Ieke Benschop (speerpunttrekker NDP en projectleider Duurzame Daken bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht) ligt, gaat de overheid multifunctionele daken verplicht stellen. Voor Bouwwereld ging zij in gesprek over haar missie: Zo snel mogelijk, zo veel mogelijk duurzame, multifunctionele daken realiseren in de gebouwde omgeving.

Lees verder
01-11-2023

Webinar: Rententiedak: bittere noodzaak of niet?

Het retentiedak is hot. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker met piekbelastingen te maken. Vroeger moest het water zo snel mogelijk het dak af; tegenwoordig willen we het water juist vasthouden om het vervolgens geregisseerd te kunnen afvoeren. In het webinar 'Het rententiedak: bittere noodzaak of niet?' delen Eveline Bronsdijk (NDP/Gemeente Rotterdam), Jeanet Hekhuis (Gemeente Utrecht) en Victor Dijkshoorn (VIC Landscapes) hun ervaringen met retentiedaken.

Lees verder
31-10-2023

Terugblik 'Uit je Dak': Seminar Multifunctioneel Dakbeleid

In de kas op het dak van Haags Hoog gingen beleidsmakers van verschillende overheden met elkaar in gesprek over de wijze waarop we tot beleid en regelgeving kunnen komen voor multifunctionele daken. De wisselwerking tussen lokale en nationale overheden stond daarbij centraal en om de gewenste versnelling te bereiken werden bestaande kaders ter discussie gesteld.

Lees verder
31-10-2023

Terugblik 'Uit je Dak' - Multifunctionele daken: wie financiert wat?

Financiering voor multifunctionele daken was het thema op 5 november 2023 tijdens de NDP sessie voor Uit je Dak in Den Haag. Jan Henk Tigelaar en Willem Fokke presenteerden daar het onderzoek naar nieuwe financieringsmiddelen. Middelen die nu daadwerkelijk ontwikkeld worden met als doel om tot zoveel mogelijk vierkante meter multifunctioneel dak te komen.

Lees verder
17-10-2023

Terugblik 'Uit je Dak' - Corporaties over gele en groene daken

Tijdens het Haagse Uit je dak festival gingen medewerkers van woningbouwcorporaties in gesprek over het verduurzamen van het Haagse dakenlandschap. Corporaties Staedion en Haag Wonen deelden succesvolle praktijkvoorbeelden van gele daken. Ieke Benschop ging namens Nationaal Dakenplanplan in op de vraag hoe je op het dak zonnepanelen met groen kunt combineren.

Lees verder
03-10-2023

NDP op Uit je Dak festival

Van 3 tot en met 22 oktober kun je letterlijk het dak op. De gemeente Den Haag vraagt met Uit je Dak aandacht voor de waarde van daken, bijvoorbeeld om energie op te wekken, extra ruimte te creëren of een pand te vergroenen en verkoelen. In totaal hebben de Haagse daken een oppervlakte van zo’n 17 vierkante kilometer en dat biedt volop kansen. Met een uitgebreid programma wil de gemeente zowel inwoners, bedrijven als organisaties informeren en helpen om op het dak aan de slag te gaan.

Lees verder
21-09-2023

NDP Partnerdag

Donderdag 2 november 2023 vindt de tweede NDP partnerdag van 2023 plaats. Partnerdagen zijn dé plek waar het Nationaal Dakenplan de collectieve kennis van de partners benut. Op 2 november blikken we terug op wat er in 2023 is neergezet en kijken we vooruit naar de komende jaren.

Lees verder
07-09-2023

12 oktober: Seminar 'Landelijk beleid voor multifunctionele daken'

De natuurherstelwet, het uitrollen van de energietransitie, woningen bouwen, de wateropgave. Nederland staat voor complexe transities. Hoe geef je in een klein en dichtbevolkt land plek aan die steeds maar grotere opgaven? Wat prioriteer je? Hoe kunnen we slim en integraal combineren? Welk beleid is nodig om die ruimte multifunctioneel in te richten? En hoe maken we de stap van lokaal naar Nationaal? Deze vragen staan centraal tijdens dit interactieve seminar.

Lees verder
05-09-2023

14 september 2023: Rooftop Symposium

Op donderdag 14 september 2023 vindt het jaarlijkse Rooftop Symposium plaats. Het symposium is dit jaar op de groenste evenementenlocatie van Nederland; het Inspyrium te Cuijk, de winnaar van de Rooftop Award 2022. Het thema is dit jaar 'Tijd voor Symbiose'. Want met slimme combinaties van functies en nieuwe technologie kunnen daken bijdragen aan herstel van de balans tussen mens en natuur.

Lees verder
18-07-2023

Een groen dak op z'n groenst

Al meer dan 30 jaar geeft Nophadrain met succes invulling aan haar filosofie ’gebruik de ruimte’. Het bedrijf ontwikkelt en produceert slimme drainagesystemen voor het inrichten van gebruiksdaken. Pieter Wesselink werkt er al 15 jaar. “Ik ben er trots op dat wij met onze groendaken, waterretentiedaken, verkeersdaken, en solar groendaken bijdragen aan een groenere en duurzamere leefomgeving voor nu en later”.

Lees verder
12-07-2023

Terugblik Kennissessie Integrale Dakkwaliteit

In samenwerking met NDP Partners BDA dak- en gevelopleidingen en VESP organiseerden we onder het speerpunt bekwame vakmensen en innovatie op 6 juli 2023 een Kennissessie: integrale dakkwaliteit.

Lees verder
05-07-2023

Het dak-onderwijs innoveren én vergroenen. Dat is onze missie.

Als Paul Verkaik in 2006 op werkbezoek in Duitsland is, valt hem op dat in de duurzame wijk alle daken zijn voorzien van vegetatie of zonnepanelen. ‘Dat zag je toen in Nederland nog niet op deze schaal’. Bij thuiskomst ontwikkelt hij voor BDA Dak- en Gevelopleidingen de eerste trainingen op het gebied van groene daken en zonne-energie. Het typeert Verkaik in optima forma. Maatschappelijke ontwikkelingen vertalen in opleidingen: daar ligt zijn kracht.

Lees verder
02-06-2023

Nieuwe Facts and Values gepresenteerd

Op 2 juni 2023 werd tijdens Rethinking Rooftops op de Rotterdamse Dakendagen de herziene versie van de in 2018 gepubliceerde 'Facts and Values over Multifunctionele Daken' gepubliceerd.

Lees verder
17-05-2023

Terugblik NDP Lunchseminar Woningcorporaties

Tijdens het tweede NDP Lunchseminar gericht op multifunctionele daken op bezit van woningcorporaties deelden twee sprekers hun ervaringen met creëren van duurzame daken: Marco van Dijk van Jutphaas Wonen Nieuwegein en Janneke Zomer-de Cort van KnaapenGroep. Kai van Gool van Sempergreen gaf een voorproefje van hun nieuwste innovatie.

Lees verder
12-05-2023

VBB lanceert vernieuwde Nederlandse norm begroeide daken

Op donderdag 11 mei 2023 heeft de Vereniging Bouwwerk Begroeners, branchevereniging voor specialisten in dak-, gevel- en interieurbegroening, de VBB FLL norm gelanceerd: dé nieuwe standaard voor begroenend Nederland, die van toepassing is bij de realisatie van alle type dak- en gevelbegroening. NDP Programma Manager Irene Poortinga nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Lees verder
11-05-2023

Geef de scholekster een plek op het dak

2023 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster. Door allerlei oorzaken gaat het niet goed met de Scholekster, waardoor de aantallen hard achteruitgaan. Behalve wad- en weidevogel is de Scholekster in toenemende mate ook een stadsvogel. Met het citizen science project 'Scholekster op het Dak' doet de Stichting Onderzoek Scholekster (SOS) al voor het vijfde jaar onderzoek naar het broedsucces van deze opvallende vogel in de stad, waar ze steeds vaker te vinden zijn op platte daken met grind en/of groen.

Lees verder
10-05-2023

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken: 5 juni 2023

Tijdens het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken delen 7 sprekers hun oplossingen op het gebied van hemelwaterafvoer en waterberging. Onder hen Nick Post, werkzaam bij NDP-partner ISSO, die het ontwerp van collectieve warmtapwaterinstallaties deelt.

Lees verder
08-05-2023

Rethinking Rooftops op Rotterdamse Dakendagen

Ook dit jaar organiseert de Rotterdamse Dakendagen een kennisprogramma: Retinking Rooftops vindt plaats op 2 juni 2023. Het NDP is goed vertegenwoordigd tijdens de kennisdag en verzorgt drie workshops: Jan Henk Tigelaar deelt zijn laatste bevindingen over de financiering van multifunctionele daken, Eveline Bronsdijk zet het gesprek over beleid en energiedaken voort en Ieke Benschop presenteert de ge-update Facts & Values.

Lees verder
02-05-2023

Provincie Utrecht lanceert Duurzame Daken Kansenkaart

In steden is de ruimte voor groen en wateropvang beperkt. In de provincie Utrecht ligt zo’n 3500 hectare aan onbenutte daken. Al deze lege plekken bieden kansen voor waterberging, meer biodiversiteit en duurzame energie. Vaak weten mensen en bedrijven echter niet of hun dak geschikt is voor de aanleg van beplanting of waterberging. Om hen een handje te helpen, lanceert provincie Utrecht de Duurzame Daken Kansenkaart.

Lees verder
31-03-2023

Terugblik Partnerdag 30 maart 2023

Hoe maken we van gele daken, multifunctionele daken? Die vraag stond centraal tijdens de eerste NDP Partnerdag van 2023. Op uitnodiging van Solarfields kwam het netwerk bijeen in duurzame entertainmentcentrum ZERO55. De 18 e-carts die er rondrijden, krijgen hun energie van de 828 zonnepanelen die op het dak liggen. Het zorgde voor een bijzondere activiteit tijdens de koffiebreak: karten.

Lees verder
20-04-2023

Nieuw Bestuurslid: Gerrit van Engelenburg

Per April 2023 treedt Gerrit van Engelenburg toe tot het bestuur van het Nationaal Dakenplan. Hij neemt namens Koninklijke VHG het stokje over van Friso Klapwijk. Binnen Koninklijke VHG is Gerrit betrokken bij de Domeinadviesgroep Het Levende Gebouw. Deze groep van bedrijven adviseert op de marktbenadering van groen in, op en aan gebouwen.

Lees verder
11-02-2022

Rotterdam Rooftop Walk

Vanaf 26 mei loop je in Rotterdam een maand lang op een luchtbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf.

Lees verder
20-04-2023

Online NDP Lunchseminar: 17 mei 2023

Op woensdag 17 mei van 12 uur tot 13 uur hebben we twee sprekers die hun ervaringen delen met het creëren van duurzame daken. Marco van Dijk van Jutphaas Wonen Nieuwegein, vertelt welke projecten hij heeft gerealiseerd met groen en zonnepanelen op de daken. Hij gaat in op de lessen die hij heeft geleerd uit deze (twee verschillende) projecten en vooral ook op de financiering van deze projecten. De tweede spreker is Janneke Zomer - de Cort van KnaapenGroep. Zij vertelt over hun concept het slimme groene dak ROEF. Dit is een concept waarin isolatie, groen, zonnepanelen en nestkastjes samen komen, op een zadeldak. We hopen middels dit online lunchwebinar inspiratie te bieden aan woningcorporaties om ook aan de slag te gaan met verduurzaming van de daken. Op basis van reacties en vragen voor verdieping zullen we vervolgbijeenkomsten vormgeven.

Lees verder
11-04-2023

Aan de slag met duurzame daken

Werk je als beleidsmaker bij een gemeente of woningcorporatie en wil je professioneel aan de slag met duurzame daken? NDP speerpunttrekker Ieke Benschop en Peter Hoogeweg van Stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) nodigen je uit voor de infomiddag ‘Aan de slag met duurzame daken’ op 25 april - tussen 15 en 17 uur.

Lees verder
31-03-2023

Als onafhankelijk platform faciliteren we álle partners om mee te denken over de multifunctionele dakenopgave

‘Als aanspreekpunt voor het gehele netwerk wil ik ervoor zorgen dat iedereen betrokken blijft,’ vertelt programmamanager Irene Poortinga. ‘Dat doen we onder andere door het organiseren van partnerdagen en netwerkmomenten. Maar ook door het aan elkaar knopen van kennis en contacten uit de verschillende speerpunten. De inzichten die dát oplevert zetten we vervolgens uit bij de partners en de schil eromheen, van professionals uit de bouw tot partijen in huisvesting.’

Lees verder
27-03-2023

Innovatief blauwgroen dak Mannoury wint dak van het jaar 2022

Het innovatieve blauw-groene van Project Mannoury is niet alleen een lust voor het oog; ook vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats naar het rendement van blauw-groene daken in combinatie met zonnepanelen. Al eerder werd aangetoond dat multifunctionele blauw-groen-geel daken beter in staat zijn om omgevingstemperaturen te verlagen, de biodiversiteit te versterken en voor een groter rendement van de panelen zorgt.

Lees verder
23-03-2023

Factsheet Dakbeleid

Binnen het speerpunt Verankering in Beleid heeft een viertal koplopende gemeentes - Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam - gezamenlijk de Factsheet Dakbeleid opgesteld. Het is het eerste communicatieproduct dat vanuit het speerpunt gepresenteerd wordt en het resultaat van de community of practice die in 2022 is opgericht.

Lees verder
15-03-2023

Interview: NDP Voorzitter Tanja Klip-Martin in Roofs

Sinds juli 2021 is Tanja Klip-Martin voorzitter van het Nationaal Dakenplan (NDP). Als lid van de Eerste Kamer voor de VVD heeft zij onder meer ruimtelijke ordening, milieu en waterbeheer in haar portefeuille en ook in haar vorige betrekkingen en vele nevenfuncties zijn deze onderwerpen alom aanwezig. Genoeg kennis, ervaring en netwerk om het NDP te helpen met de grote ambities van deze organisatie: multifunctionele daken vanzelfsprekend maken. Roofs ging in gesprek met de voorzitter van het Nationaal Dakenplan.

Lees verder
07-03-2023

Grondleggers van de multifunctionele daken

Bij Optigrün hadden ze een vooruitziende blik, want de ontwikkelaar van groen-, natuur- en retentiedaken specialiseert zich al 50 jaar in duurzame daken. ‘In het begin was er weinig kennis, bovendien was de markt erg klein,’ vertelt directeur Henk Vlijm. ‘Maar met veel vallen en opstaan hebben we meegemaakt hoe de markt is gegroeid.’ Inmiddels is het geen kwestie meer van óf, maar wannéér het complete Nederlandse dakenlandschap transformeert tot een multifunctioneel walhalla. Als het aan Optigrün ligt liever vandaag dan morgen. ‘Hoezo: te vroeg voor beleid?’

Lees verder
31-01-2024

Interview: NDP in GWW Totaal

Veel mensen vinden rooftopbars en daktuinen fantastisch. Toch is het maatschappelijk potentieel van multifunctionele daken nog lang niet overal doorgedrongen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie verdienen onze daken meer aandacht.

Lees verder
21-02-2023

Enquête over financieringsmiddelen

Binnen het speerpunt Stimulerende Financiering onderzoeken we - samen met dakeigenaren en sleutelspelers - wat de beste financieringsmiddelen zijn om tot meer multifunctionele daken te komen. Vul de enquête in en draag bij aan het optimaliseren van het financieringsklimaat.

Lees verder

Voor een duurzamer dakenlandschap hebben we elkaar allemaal nodig.

Ieke Benschop is als projectleider verbonden aan de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, en voor Nationaal Dakenplan de speerpunttrekker van Verbreding van Mindset. ‘Want er is meer dan alleen een groen dak, met een beetje blauw of geel. Er is veel maatschappelijke winst te behalen met multifunctionele daken, en die bekendheid moet nog verder groeien. Met duidelijke cijfers, up-to-date kennis en sprekende praktijkvoorbeelden kunnen we laten zien dat je met een combinatie van dakfuncties veel meer impact hebt.’

Lees verder
26-01-2023

Ontwikkeling duurzame daken reiken wereldwijd én tot de bonusfolder van Appie

Hun grenzeloze ambities reiken tot ver voorbij de landsgrenzen. Van Melbourne tot en met de Verenigde Arabische Emiraten: over de hele wereld is Sempergreen betrokken bij de aanleg van groendaken, groene gevels en groene bodembedekking. Maar volgens Sales verantwoordelijke Sander Scheper is het niet voor niets dat ze met hun hoofdkantoor stevig geworteld zitten in het hart van Nederland, in Odijk. ‘Hier hebben we nou eenmaal te maken met ruimtelijke beperkingen die ons dwingen om onze daken te benutten.’

Lees verder
09-01-2023

Het blauw-groene dak op!

Hoe kun je als woningcorporatie bijdragen aan de transitie op de daken? Waar begin je? In samenwerking met Natuur en Milieufederatie Utrecht, Stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU),Provincie Utrecht en Groene Huisvesters organiseren we een excursie naar het blauwgroene dak van de Hogeschool van Amsterdam. Kom op 19 januari van 15:00 tot 17:30 inspiratie op doen.

Lees verder
13-12-2022

Multifunctionele daken geven een impuls aan de dakenbranche

Simon Zwart is rayonmanager Daken en Dakdetails bij Triflex B.V. En een enthousiaste deelnemer aan het netwerk van het Nationaal Dakenplan. ‘Vanuit mijn functie adviseer ik partijen uit de bouw en infrastructuur over het afdichten van hun daken en dakdelen.’ Moeilijke dakprojecten? Die kent hij niet. ‘Ik denk graag in oplossingen. Een van mijn favoriete daken vind je zelfs op een lastig te bereiken eiland.’

Lees verder
09-12-2022

Nationaal Dakenplan in Vakblad Roofs

Hoe geef je als gemeente multifunctionele daken een plek in je beleid en processen? Daarover schreven wij een artikel voor de decembereditie van dakenvakblad Roofs. Want dat het een gemiste kans is om 400 km2 aan braakliggende daken onbenut te laten; dat is inmiddels duidelijk. Maar omdat er verschillende wegen naar Rome leiden, deelden vier koplopende gemeenten hun kennis en praktijkervaring over hoe je als stimulerende overheid bruikbare kaders en beleid opstelt.

Lees verder
07-12-2022

Daken verbeteren dankzij slim datagebruik

Data en daken, wat hebben die twee met elkaar te maken? ’Heel veel. Als databedrijf hebben we allerlei gegevens in huis die betrekking hebben op daken.’ Aan het woord is Thijs Herwig, Product Owner Location Intelligence bij Matrixian Group. Om wat voor gegevens gaat het dan? ‘Bijvoorbeeld het bouwjaar en de geometrie. Gegevens waarmee je de dakpotentie voor bepaalde dakinrichtingen kunt bepalen.’ Matrixian Group is blij met de aansluiting bij het Nationaal Dakenplan. ‘Dakexperts kunnen ons helpen en begeleiden bij het gebruik van deze data. En de data kan de werkzaamheden van de andere partners weer ondersteunen.’

Lees verder
17-11-2022

Partnerdag: 17 november 2022

Voor de tweede partnerdag van 2022 waren we te gast op het spectaculaire multifunctionele dak van het Depot Boijmans van Beuningen, dat mede werd aangelegd door NDP partner Zinco.  NDP Voorzitter Tanja Klip-Martin opende de partnerdag met een videoboodschap en alle speerpunten gaven een update. De Rotterdamse woningbouwcorporatie Woonstad was te gast en Studenten van de Rotterdam Business School (onderdeel van Hogeschool Rotterdam) presenteerden hun afstudeerproject over multifunctionele daken.

Lees verder
05-11-2022

NDP voorzitter Tanja Klip-Martin in Binnenlands Bestuur

Op 3 november deed NDP voorzitter Tanja Klip-Martin in Binnenlands Bestuur een oproep tot multifunctioneel dakgebruik. De herziening van het Besluit bouwwerken leefomgeving biedt de kans om de ambitie voor meer multifunctionele daken nog hoger te leggen. "Stel de eisen voor draagconstructies van daken gelijk aan die van de verdiepingsvloeren eronder. Bekijk daarna per gebied wat er op die daken noodzakelijk is: de aanleg van groen, leefruimte, energieopwek en/of wateropvang", aldus Klip-Martin.

Lees verder
28-11-2022

Terugblik Seminar Multifunctioneel Dakenbeleid

Hoe geef je als gemeente multifunctionele daken een plek in je beleid en processen? Deze vraag stond centraal tijdens het Seminar ‘Multifunctioneel Dakenbeleid’ dat het Nationaal Dakenplan op 17 november j.l. organiseerde. Want dat het een gemiste kans is om 400 km2 aan braakliggende daken onbenut te laten; dat is inmiddels duidelijk. En dus deelden vier koplopende gemeenten hun kennis en praktijkervaring over hoe je als stimulerende overheid bruikbare kaders en beleid opstelt.

Lees verder
28-11-2022

Begonnen met ‘simpel mos’, inmiddels voorvechter van de integrale aanpak

Erik Steegman kan zich bogen op 35 jaar ervaring met multifunctionele daken. Met zijn bedrijf DakXpertise adviseert hij bij grote multifunctionele klussen, en als oprichter van de website Dakenraad.nl geeft hij een platform aan partijen, waaronder Nationaal Dakenplan, die zich bezighouden met groene, blauwe, gele en rode daken. Momenteel werkt hij weer aan duurzame projecten bij Kiwa BDA. Zijn motivatie om zich in te zetten voor multifunctionele daken is krachtig in zijn eenvoud: ‘Mijn insteek is eigenlijk om de wereld leefbaar te houden voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.’

Lees verder
16-11-2022

In plaats van een zonnedak meteen een groen zonnedak

Van oudsher staat de provincie Overijssel bekend om zijn Hanzenetwerk, het verbond van Hanzesteden waaronder Kampen, Zwolle en Deventer. In dit samenwerkingsverband verleenden kooplieden elkaar rechten en lieten ze zich door elkaar vertegenwoordigen. Samenwerken kenmerkt nog steeds de Overijsselse aanpak, ook als het gaat om vergroening van de daken en natuurinclusief bouwen. Jessica Winter, beleidsontwikkelaar en natuurlijke netwerkbouwer, vertelt over de rol van de provincie en de groene missie van Overijssel.

Lees verder
14-10-2022

Vlinderstand als meetinstrument voor de natuur

Zie je ergens atalanta’s, groot koolwitjes of vuurjuffers rondfladderen? Dat is een goed teken, want op plekken waar veel vlinders of libellen zijn, gaat het goed met de natuur. De Vlinderstichting, opgericht in 1981, zet zich onder andere in om de vlinder- en libellenstand op een gezond niveau te krijgen en zo de biodiversiteit in Nederland te herstellen. Projectleider Nora Thierry vertelt over welke rol multifunctionele daken hierin kunnen spelen.

Lees verder
11-10-2022

Hoe de revolutie zich op onze daken voltrekt

Wat heb je nodig voor een revolutie? In ieder geval een actieve houding en de wil om voor een blijvende verandering te zorgen. Ontmoet Rooftop Revolution, een bevlogen organisatie die de natuur wil terugbrengen in de Nederlandse steden en daarvoor het grootste braakliggende terrein dat we hebben, wil gebruiken. Projectmanager Willem Fokke laat zien hoe deze revolutie zich ontwikkelt en welke vlaggen er al in nieuw ontgonnen gebied zijn geplant.

Lees verder
02-10-2022

Geen woorden, maar daken

Het past Rotterdammers niet om zich op de borst kloppen, maar als het gaat over hun multifunctioneel dakengebruik zal niemand er raar van opkijken als ze dat wél doen. Vanaf 2008 werkt de Gemeente Rotterdam aan duurzame daken, en daarmee waren en zijn ze een van de eersten. En wie anders dan de Programmamanager Multifunctionele Daken kan ons meenemen in deze ontwikkeling? Het woord is aan Paul van Roosmalen.

Lees verder
16-09-2022

Wij ontwikkelen daken die bruisen van het leven

Het dak als de ultieme ontmoetingsplek van een gebouw of gebouwencomplex? Absoluut! Dakspecialist Zoontjens ziet het als missie om de daken nog meer te betrekken bij het leven dat zich in en om de gebouwen afspeelt. Barbara Wolfs, manager marketing & communicatie en Nikkie Notten, architect- & projectadviseur vertellen over hoe Zoontjens te werk gaat en op welke manier zij de andere partners binnen het NDP kunnen versterken.

Lees verder
12-09-2022

16, 17 en 18 september: DAKkan 2022

In het weekend van 16, 17 en 18 september vindt in Antwerpen voor de derde keer 'Het hoogste festival' DAKkan plaats en kun je op 35 daken genieten van theater, concerten, dans en workshops. Het festival demonstreert wat de stad allemaal zou kunnen doen met de 3000 voetbalvelden aan nu nog braakliggende daken. Vrijdag staat in het teken van kennisuitwisseling.

Lees verder
06-09-2022

Borrel mee met NDP!

15 september 2022, vanaf 15:00 uur, heet NDP partner Zoontjens je van harte welkom voor een nazomerborrel mét uitzicht bij Rooftopbar Doloris in Tilburg. Ben je nog geen NDP partner, maar wel geïnteresseerd in het potentieel van multifunctionele daken? Wees welkom!

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Jan Henk Tigelaar

Jan Henk Tigelaar is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Stimulerende Financiering. In Q4 gaat Jan Henk aan de slag met verdiepende enquêtes om een nog beter beeld te krijgen van hoe verschillende vastgoedsectoren om gaan met financiering.

Lees verder
01-09-2022

Van projectontwikkelaar naar energiepartner; Solarfields doet het met succes

De wereld verbeteren met duurzame energie: daar staat Solarfields voor. Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren ze grootschalige zonneparken samen met eigenaren, overheden en omwonenden. Begonnen met zonneparken op de grond, ziet Solarfields de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving naar het dak.

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Ieke Benschop

Ieke Benschop is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Verbreding van Mindset. In zes vragen blikt ze terug en kijkt vooruit. Tijdens de partnerdag in November presenteert Ieke het nieuwe 'Facts en Values' op basis van de laatste (wetenschappelijke) inzichten over multifunctionele daken.

Lees verder
18-07-2022

Zes vragen aan Jan Cromwijk

Jan Cromwijk is een half jaar aan de slag als speerpunttrekker Bekwame Vakmensen en Innovatie. In zes vragen blikt hij terug en kijkt vooruit. Tijdens de partnerdag in November presenteert hij zijn analyse van de kennisinfrastructuur en schetst het Actieprogramma voor 2023.

Lees verder
20-12-2021

Ieke Benschop: Verbreding Mindset

Ieke Benschop is een trotse Utrechter die vanuit Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) het Servicepunt Duurzame Daken opzette. Bij dit loket krijgen particulieren, bedrijven en eigenaren van maatschappelijk vastgoed informatie en advies over hoe je het dak het best kunt verduurzamen. En dan het liefst natuurlijk een multifunctionele invulling waarin meerdere dakkleuren samenkomen.

Lees verder
11-02-2022

Ladder van Koeling centraal in Oska intentieverklaring

In het voorjaar van 2021 jaar ondertekende een brede coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de OSKA Intentieverklaring koeling gebouwen.

Lees verder
12-12-2021

Eveline Bronsdijk – Verankering in Beleid

Eveline Bronsdijk is Adviseur duurzaamheid en multifunctionele daken bij de gemeente Rotterdam. Al vanaf 2008 is ze bezig met het stimuleren van meer groene daken in de stad; een programma dat destijds startte als technische oplossing voor waterberging en vertraagd hemelwaterafvoer.

Lees verder
12-12-2021

Jan Henk Tigelaar – Stimulerende financiering

Jan Henk Tigelaar is directeur van Rooftop Revolution en vanuit die rol altijd op zoek naar manieren om het daklandschap duurzaam te benutten. Of zoals hij dat zelf zegt: “Vanaf het moment dat ik me realiseerde hoeveel braakliggend terrein er op de daken is, was ik geïnspireerd me daarvoor in te zetten”.

Lees verder
20-12-2021

Nieuw bestuurslid: Stefan Vreugdenhil vervangt Jip Louwe Kooijmans

Het Nationaal Dakenplan hecht grote waarde aan een bestuur dat de diverse partners vertegenwoordigt. Daarom zijn we verheugd dat vertrekkend bestuurslid Jip Louwe-Kooijmans vervangen wordt door zijn collega Stefan Vreugdenhil. Op deze manier blijft De Vogelbescherming als maatschappelijke organisatie betrokken. Op 8 december 2021 heeft het bestuur in een online vergadering unaniem voor zijn toetreding tot het bestuur gestemd.

Lees verder
12-12-2021

Jan Cromwijk – Vakmensen en innovatie

Jan Cromwijk werkt bij ISSO als toegepast onderwijskundige aan het verbeteren én versnellen van kennisuitwisseling in de bouw- en installatiesector. Als Programmamanager EU-projecten & scholing van vakmensen werkt hij fulltime aan een mix van Europese en Nederlandse projecten die daaraan bijdragen.

Lees verder
20-12-2021

Nieuwe voorzitter NDP: Eerste Kamerlid Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin wordt in de wandelgangen ‘Groene Tanja’ genoemd. Duurzaamheid loopt als een groene draad door haar bestuurlijke CV heen. Als gedeputeerde in Drenthe beheerde zij onder meer de portefeuilles milieu, bodem, klimaat, energie en waterbeleid en tot 1 januari 2021 gaf zij als dijkgraaf van Vallei en Veluwe leiding aan het meest innovatieve waterschap van Nederland.

Lees verder
18-06-2021

Verkenning Europese norm voor groene daken

Vanuit OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) wordt gewerkt aan het opstellen van (Europese) standaarden voor klimaatadaptatie. Daarin worden ook de daken meegenomen.

Lees verder
01-07-2021

Uniforme aanpak multifunctionele daken

Er is een toenemende vraag naar multifunctionele daken. Een ontwikkeling die wij als Nationaal Daken Plan natuurlijk toejuichen.

Lees verder
06-11-2021

Dakencatalogus: inspiratie voor multifunctionele daken

Als partners van het Nationaal Daken Plan zijn we bekend met de onbegrensde mogelijkheden die de daken ons brengen. Maar om het verhaal ook met de rest van de wereld te kunnen delen, is het fijn dat De Dakencatalogus er is.

Lees verder
05-04-2021

NDP schrijft mee aan Nota ‘Groen in de Stad’

26 februari 2021 overhandigden Laura Bromet (GroenLinks) en Maurits von Martels (CDA) hun initiatiefnota “Initiatiefnota Groen in de stad” aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees verder
03-10-2020

Opinie: Optimale dakbedekking dankzij data

Het besef dat een dak meer is dan simpelweg ‘een dak boven je hoofd’ is inmiddels geland. Multifunctionele daken zijn populairder dan ooit.

Lees verder
01-03-2021

NDP reageert op Bbl

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had een online consultatie uitstaan over het ‘besluit tot wijziging van het besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’.

Lees verder
01-06-2020

Kick-off en werksessies speerpunten

Samen met ruim 50 partners beleefden we op 14 mei een feestelijke en online kick-off van het Nationaal Daken Plan (NDP)! Een fysieke bijeenkomst zat er vanwege coronatijd even niet in

Lees verder
02-09-2020

Partnernieuws: Infographic van READAR

Readar bracht recent de groene daken in Nederland in kaart bij appartementen, commercieel en maatschappelijk vastgoed. De resulterende infographic laat zien waar Nederland nu staat.

Lees verder

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy