In plaats van een zonnedak meteen een groen zonnedak

In plaats van een zonnedak meteen een groen zonnedak

Van oudsher staat de provincie Overijssel bekend om zijn Hanzenetwerk, het verbond van Hanzesteden waaronder Kampen, Zwolle en Deventer. In dit samenwerkingsverband verleenden kooplieden elkaar rechten en lieten ze zich door elkaar vertegenwoordigen. Samenwerken kenmerkt nog steeds de Overijsselse aanpak, ook als het gaat om vergroening van de daken en natuurinclusief bouwen. Jessica Winter, beleidsontwikkelaar en natuurlijke netwerkbouwer, vertelt over de rol van de provincie en de groene missie van Overijssel.

Groene daken vergroten de biodiversiteit

‘We vinden dat ‘natuur dichterbij mensen moet komen’ vertelt Winter Om deze reden is in 2017 al een samenwerkingsverband in het leven geroepen, Natuur voor Elkaar , waarmee natuurinclusief denken en doen wordt gestimuleerd en mensen en bedrijven worden gefaciliteerd om hiermee aan de slag te gaan. Ook het bouwen in onze provincie zou natuurinclusief moeten zijn: ‘Groene daken bieden extra kansen om de biodiversiteit te vergroten. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat alle gemeenten, ontwikkelaars, bouwprofessionals én onze eigen collega’s voor groene daken kiezen. 

quote
‘Al het bouwen moet natuurinclusief zijn. Groene daken horen daar ook bij’

De verschillende rollen van de provincie

Hoe ziet ze de rol van de provincie in het streven naar een toekomstbestendige leefomgeving? ‘Kijk, provincies hebben van huis uit verschillende opdrachten, moeten op verschillende borden schaken. Sommige dingen móeten gewoon. We handhaven bijvoorbeeldde Wet op Natuurbescherming en werken aan het halen van biodiversiteitsdoelen in de natuurgebieden. . Met Natuur voor Elkaar werken we juist als nspirator en facilitator. We proberen te enthousiasmeren, te verleiden. Dat doen we in en met de steeds groter wordende community van Natuur met Elkaar. We vergroenen schoolpleinen, faciliteren groene vrijwilligers, stimuleren Groene Lopers. We trekken samen op in communicatie, stappen actief op andere organisaties af, verbinden netwerken en delen kennis.:zin snap ik niet? ’ Het verwelkomen van De Groene Karavaan is een laagdrempelig voorbeeld. Deze reist tot en met mei 2023 door de provincie. Hier kunnen geïnteresseerden workshops volgen, meedoen met natuurwandelen of exposities bezoeken, allemaal samen met de partners georganiseerd Het versterkt het netwerk. 

quote
 ‘Sommige dingen moeten, maar we proberen ook te verleiden’

Buurtbewoners aan de slag met 50 Tinten Groen

Het zijn niet alleen organisaties en overheidsinstanties die onderling samenwerken. De Overijsselaars zelf slaan ook geregeld de handen ineen. Een voorbeeld hiervan is Project 023 Groendak | 50 Tinten Groen Assendorp . ‘Zo’n leuk project!’ vindt Winter. ‘Buurtbewoners zijn dit samen begonnen met een zeer enthousiaste hovenier. Binnen een versteende omgeving zijn ze zélf aan de slag gaan met het vergroenen van de daken in de wijk.’ 

Tijdens congres ook aandacht voor critici

Op dit moment zit Winter middenin de regeldrukte: de Groene Karavaan moet worden opgetuigd en het jaarlijkse Congres Natuurlijk, inmiddels een bekend congres over natuurinclusief bouwen, vindt voor de vierde keer plaats, op donderdag 24 november. ‘Het congres is een plek waar groene organisaties en bouwers elkaar ontmoeten,’ vertelt Winter. ‘Want we weten wel dat de tijd dringt, maar de praktijk blijft weerbarstig. Dat zie ik ook om me heen: dan worden er plannen voor een groot zonnedak gerealiseerd, maar niemand heeft erover nagedacht dat je er dan ook meteen een gróen zonnedak van kunt maken. Dus kijk over de schotten heen, want natuuropgave en energietransitie staan niet los van elkaar. En maak van elk zonnedak meteen een gróen zonnedak.’ 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy