Partnerdag: 17 november 2022

Voor de tweede partnerdag van 2022 waren we te gast op het spectaculaire multifunctionele dak van het Depot Boijmans van Beuningen, dat mede werd aangelegd door NDP partner Zinco. Voorzitter Tanja Klip-Martin opende de dag met een videoboodschap; we verwelkomden woningbouwcorporatie Woonstad en studenten van de Rotterdam Business School. En uiteraard werd er vanuit alle speerpunten een update gegeven. 

Verbreding van Mindset - brede standaard en groeiende kennisbehoefte

Vanuit het speerpunt Verbreding van Mindset is de eerste handreiking klaar: de handreiking gebruiksdak. Volgend jaar volgen die van het Geel-Groene, en het Blauw-Groene dak. Ook wordt in 2023 en ge-update versie van de eerder gemaakte infographic opgeleverd, met hierop heldere Facts & Values van multifunctionele daken. Voor 2023 worden de pijlen gericht op: 

 • Opstellen beslisboom  
 • Pool van ambassadeurs samenstellen en inzetten op ‘satelliet events’
 • Bijdragen aan diverse subsidieaanvragen rond multifunctioneel dakgebruik

Verankering in Beleid - Community of Practice actief en factsheet in de maak 

Vanuit Verankering in Beleid bundelden de koplopende gemeenten - Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam - hun krachten in een community of practice. In januari 2023 leveren zij een ‘Factsheet’ op, waarin de verschillende beleidsmatige wegen naar een toekomstbestendig dakenlandschap gebundeld zijn. Voor beginnende gemeenten werden in 2022 twee seminars ‘Multifunctioneel Dakenbeleid’ georganiseerd. In 2023 staan op de planning:

 • Heldere (beleids)kaders voor vakmensen en vastgoedportefeuillehouders 
 • Lobby Bouwbesluit, Omgevingswet en subsidies
 • Bijdragen aan diverse subsidieaanvragen rond multifunctioneel dakgebruik

Stimulerende financiering - onderzoek naar nieuwe financieringsmechanismen

Om in kaart te brengen welke financieringsvormen (zouden kunnen) werken onderzocht speerpunttrekker Jan Henk Tigelaar verschillende vastgoedsectoren: maatschappelijk vastgoed, VvE’s, woningcorporaties, bedrijventerreinen, particulier vastgoed, commercieel vastgoed, industrieel vastgoed (nieuwbouw). Momenteel werkt Jan Henk aan een toetsing van een gap analysis én potentiële financieringsvormen. Vooruitblik voor 2023: 

 • Opzetten van nieuwe financieringsmechanismen in samenspraak met de financiële sector (binnen het huidige financiële systeem), zoals een MFD-Fonds. 
 • (Een begin maken met) Het verankeren van de bevindingen in het beleid van de verschillende overheidslagen
 • Verder verkennen van de kansen van een op waarde gebaseerd systeem, zoals bijvoorbeeld de Doughnut van Kate Raworth en het gedachtengoed van Kees Klomp (De Betekeniseconomie).

Bekwame vakmensen en Innovatie - kennis delen, activeren en borgen

Om kennis actiever en beter in te kunnen zetten, werkt Jan Cromwijk, speerpunttrekker Bekwame vakmensen en aan een analyse van de bestaande kennisinfrastructuur; Nadrukkelijk wordt daarbij een link gelegd met de andere speerpunten om te komen tot een betere onderbouwing van de baten van multifunctionele daken. In 2022 werd gewerkt aan het verbinden van de innovatievraag- en aanbod én aan een onderwijsconferentie door Stichting Groenkeur. Op de planning voor 2023:

 • Bijdragen aan diverse subsidieaanvragen rond multifunctioneel dakgebruik
 • Meer synergie realiseren als het gaat om partneractiviteiten (satelliet activiteiten) & het partnernetwerk
 • Diverse activiteiten met het onderwijsveld

Nieuwe Partners

Voor het eerst nodigde het NDP voor deze partnerdag ook aspirantleden uit. Bij de afsluitende netwerkborrel bleek dit voor herhaling vatbaar: we verwelkomen twee nieuwe partners: LG Architecten en BDA Dak- en Gevelopleidingen.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy