Over ons

Zo snel mogelijk, zo veel mogelijk multifunctionele daken in Nederland: daar staat het Nationaal Dakenplan voor. We hebben in Nederland zo’n 400 km2 aan braakliggende platte daken die zich goed lenen voor energieproductie, wateropvang, stedelijke natuur of als plek om te verblijven. Er liggen dus mooie kansen om op het dak invulling te geven aan maatschappelijke opgaven.

Want meer multifunctionele daken, betekent een leefbaarder, klimaatbestendiger, natuurinclusiever Nederland voor ons allemaal. Het Nationaal Daken Plan is een coalitie van partners die het potentieel van het dak willen benutten. De partners van het Nationaal Dakenplan werkten eerder succesvol samen binnen de Green Deal Groene Daken (2014-2019).

Bestuur

Tanja Klip-Martin

Voorzitter Eerste Kamerlid

Gerrit van Engelenburg

Bestuurslid Bestuurslid Koninklijke VHG, Operationeel Directeur Copijn

Henk Vlijm

Penningmeester Bestuurslid Vereniging Bouwwerk Begroeners, Directeur Optigrün Benelux

Laura van Heeswijk

Secretaris Strategisch adviseur en projectleider bij Provincie Overijssel

Stefan Vreugdenhil

Bestuurslid Teamhoofd Vogelbescherming Nederland
Medewerkers

Irene Poortinga

Programma Manager

Roos de Jager

Medewerker Communicatie

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy