Over ons

De daken als extra ruimte: voor de publieke en private partners van het Nationaal Dakenplanspreekt het voor zich. Energieproductie, wateropvang, natuur of extra verblijfsruimte: het kan er allemaal. Sterker nog, in in ons kleine en dichtbevolkte Nederland moet het op het dak. Op de daken is nog ruimte in overvloed. Hoe richten we de beschikbare 1300 km2 aan beschikbare schuine en platte daken zo in dat we daar als samenleving het meeste profijt van hebben?

Geen woorden, maar daken
Bestaande daken zijn niet ontworpen voor multifunctioneel gebruik, daardoor ontbreken structurele beleids- en financieringskaders. Momenteel zetten overheden vooral subsidies in om de realisatie van multifunctionele daken aan te jagen. Dat is mooi, maar geen zaligmakend instrument om multifunctionele daken op grote schaal te ontwikkelen. Voor een toekomstbestendig dakenlandschap zijn structurele oplossingen nodig. Daarom pleiten de publiek-private partners van het Nationaal Dakenplan voor een nieuwe ‘dakstandaard’ in beleid (nationaal en lokaal), bouwregelgeving, financiering en kwaliteit.

Samen versnellen met Dakakkoorden
Het Nationaal Dakenplan sluit dakakkoorden waarin diverse partijen samenwerkingsafspraken maken, voor de versnelling van kwalitatief én multifunctioneel dakgebruik. Hoe meer partners zich bij het NDP aansluiten, des te groter is de impact die we samen maken. 

Het Nationaal Daken Plan is een coalitie van partners die het potentieel van het dak willen benutten. De partners van het Nationaal Dakenplan werkten eerder succesvol samen binnen de Green Deal Groene Daken (2014-2019).

Bestuur

Tanja Klip-Martin

Voorzitter Eerste Kamerlid

Gerrit van Engelenburg

Bestuurslid Bestuurslid Koninklijke VHG, Operationeel Directeur Copijn

Henk Vlijm

Penningmeester Bestuurslid Vereniging Bouwwerk Begroeners, Directeur Optigrün Benelux

Laura van Heeswijk

Secretaris Strategisch adviseur en projectleider bij Provincie Overijssel

Stefan Vreugdenhil

Bestuurslid Teamhoofd Vogelbescherming Nederland
Medewerkers

Irene Poortinga

Programma Manager

Roos de Jager

Medewerker Communicatie

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy