Multifunctionaliteit en beleid / NDP in Roofs

In een leefbare stad, nu en in de toekomst zal het dak steeds meer een multifunctionele rol moeten vervullen. Eveline Bronsdijk en Gijs Woldring maken zich in Rotterdam en als trekkers van het speerpunt 'Verankering in Beleid' hard voor beleid dat ruimte biedt om het dak nuttig en veelzijdig in te zetten.

Zo dienden zij vorig jaar namens de NDP-partners een aantal aanpassingsvoorstellen in voor het gewijzigde Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving waarin alle regels omtrent bouwwerken zijn vastgelegd). Bijvoorbeeld om groen-blauwe functies toe te passen; ook bij grotere daken en altijd te gaan voor gebiedsgericht maatwerk, zodat je niet alleen de energieopgave, maar ook de biodiversiteitsopgave, wateropgave en woonopgave meeneemt. 

quote
"Er wordt -blijkbaar- nog altijd sectoraal gedacht, waardoor monofunctionele oplossingen voorgesteld worden. Terwijl de échte oplossing zit inmultifunctioneel en meervoudig ruimtegebruik", aldus Bronsdijk. 

Het hele interview lees je hier in Roofs van maart 2024. 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy