VBB lanceert vernieuwde Nederlandse norm begroeide daken

Op donderdag 11 mei 2023 heeft de Vereniging Bouwwerk Begroeners, branchevereniging voor specialisten in dak-, gevel- en interieurbegroening, de VBB FLL norm gelanceerd: dé nieuwe standaard voor begroenend Nederland, die van toepassing is bij de realisatie van alle type dak- en gevelbegroening. NDP Programma Manager Irene Poortinga nam het eerste exemplaar in ontvangst. 

Tot op heden werkte bouwwerkbegroenend Nederland volgens de FLL richtlijn, afkomstig van het Duitse instituut Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL). Deze richtlijn bevat advies over materiaalgebruik, veiligheid, vegetatie en substraten. In Duitsland gelden bij de begroening van een gebouw echter regelmatig andere maatstaven dan in Nederland. Zo worden er andere mengsubstraten gebruikt en is de beschikbaarheid van grondstoffen in Nederland anders dan in Duitsland. De VBB voelde in Nederland een sterke behoefte aan een document specifiek voor de Nederlandse markt.

Als officieel licentienemer van het Duitse instituut FLL heeft de VBB de Duitse richtlijn aangepast en toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving. In 2021 zijn de VBB-leden gestart met de ontwikkeling van de VBB FLL norm. Via diverse werkgroepen binnen de branchevereniging hebben de leden vanuit hun eigen expertise bijgedragen aan de totstandkoming van het Nederlandse normdocument. De meest accurate praktijkkennis is dus benut.

Het Nationaal Dakenplan verwelkomt de VBB FLL norm als dé nieuw standaard voor een kwalitatief goed dak. Het beantwoordt de groeiende vraag naar handvaten voor het ontwerp, uitvoering en onderhoud van een kwalitatief hoogstaand dak. Om ons heen zien we partijen zoeken naar handvaten en uitgangspunten voor het meest optimale, begroeide dak. We zien er dan ook naar uit met het boek te gaan werken en het terug te zien bij onderwijsinstellingen en de ontwikkelende en uitvoerende markt. We nemen de VBB-FLL norm mee in het actieprogramma voor opleidingen en onderwijs van het NDP speerpunt bekwame vakmensen en innovatie.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy