Zes vragen aan Ieke Benschop

1.     Waar ben je het afgelopen jaar in je werk het meest trots op (geweest)? 

Ik ben trots op het Servicepunt Duurzame Daken dat we hebben opgezet vanuit de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Het is een plek waar veel informatie te vinden is voor zowel particulieren als bedrijven en maatschappelijk vastgoed. Zo hebben we voor particulieren een speciale pagina ingericht waar we ingaan op waar je op moet letten als je je schuur- of garagedak wilt vergroenen. We wijzen daarbij op de mogelijkheden om groen te combineren met zonnepanelen. We bieden een overzichtje van bedrijven en hoe zij zich onderscheiden ten opzichte van elkaar. Zoals gratis voorlichting op een burenbijeenkomst, dakinspectie en/of vervanging, korting en/of gratis levering bij minimale afname etc. Dit biedt houvast aan particulieren die aan de slag willen.

2.     Wat zijn de hoogtepunten van het eerste half jaar als speerpunt voor NDP? 

Ik word blij van het netwerk dat het NDP is. Dat er publieke en private partijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties elkaar weten te vinden bij het samen aanjagen van gebruik van de daken. Dat kwam het meest tot uiting op de netwerkbijeenkomsten die georganiseerd zijn. Daarbij zijn er behoorlijk wat gesprekken gevoerd over de producten die we gaan opleveren, zoals de handreikingen, de herziene Facts & Values, een strategie gericht op woningcorporaties. Voor veel mensen nog achter de schermen, maar dit najaar laat de werkgroep Verbreding Mindset van zich horen!

3.     Welk gesprek dat je het afgelopen half jaar – in het kader van NDP – hebt gevoerd is je het meest bijgebleven en waarom? 

Ten behoeve van de op te zetten strategie richting woningcorporaties heb ik gesproken met Marlou Boerbooms van de Groene Huisvesters, en met de duurzaamheidscoördinator Peter Hoogeweg van de RWU (de samenwerkende woningcorporaties uit regio Utrecht). Ook Henk Vlijm en Rob Steltenpöhl van Optigrün hebben me woningcorporaties genoemd die interessante projecten en strategieën hebben met betrekking tot de daken. 

Wat ik eruit haal, is dat woningcorporaties het over het algemeen nog lastig vinden om echt grootschalig in te zetten op vergroening van de daken. Vaak is er een gebrek aan kennis en ervaring daarvan de oorzaak. Daar kunnen wij vanuit het NDP goed onze rol spelen: door kennissessies te organiseren voor deze doelgroep en te zorgen voor uitwisseling van lessen en ervaringen. Hopelijk wordt de inzet met betrekking tot de daken dan verbreed naar multifunctioneel gebruik vóór op alle daken alleen zonnepanelen liggen. Ik ga in ieder geval voor de combinatie! 

4.     Hoe zien Q3 en Q4 er voor jouw speerpunt uit? 

In en na de zomer wordt er hard gewerkt aan een aantal producten. Annabel Fortuin van ISSO heeft de handschoen opgepakt voor herziening van de Facts & Values. De huidige versie is uit 2018 en zal worden geactualiseerd en uitgebreid (meer informatie over groen-blauwe daken bijvoorbeeld). 

Ook publiceren we een aantal handreikingen met NDP als afzender. Er bestaat natuurlijk al het praktijkboek Multifunctionele Daken. Maar aanvullend hierop komen er drie NDP-handreikingen: 1. Daken met groen en zonnepanelen, 2. Groen-blauwe daken en 3. Gebruiksdaken. Met deze handreikingen hopen we te voorzien in de behoefte van dakeigenaren en beleidsmakers aan heldere en bondige informatie over verschillende typen duurzame daken.

Na de zomer werken we aan een programmering van kennissessies, specifiek voor woningcorporaties.

5.     Wat ga je namens jouw speerpunt presenteren tijdens de NDP partnerdag in November?

De nieuwe Facts & Values en één of meer handreikingen en een programmering voor woningcorporaties zullen we in november presenteren.

6.     Heb je een specifieke uitvraag aan de partners, zo ja; welke is dat? 

Heb je ideeën over wat woningcorporaties kan helpen om met de daken aan de slag te gaan, heb je interessante contacten in die sector of ken je mooie voorbeelden van projecten met daken? Ik houd met aanbevolen om hierover te horen!

Omdat we later dit jaar ook aan de slag gaan met het opzetten van een strategie richting commercieel vastgoed en bedrijventerreinen, geldt voor deze doelgroep alvast dezelfde vraag.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy