Webinar: Rententiedak: bittere noodzaak of niet?

Het retentiedak is hot. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker met piekbelastingen te maken. Vroeger moest het water zo snel mogelijk het dak af; tegenwoordig willen we het water juist vasthouden om het vervolgens geregisseerd te kunnen afvoeren. In het webinar 'Het rententiedak: bittere noodzaak of niet?' delen Eveline Bronsdijk (NDP/Gemeente Rotterdam), Jeanet Hekhuis (Gemeente Utrecht) en Victor Dijkshoorn (VIC Landscapes) hun ervaringen met retentiedaken. 

Het retentiedak is hot. Waarom eigenlijk? Waar heeft het retentiedak zijn toenemende populariteit aan te danken? Eigenlijk is de reden eenvoudig. Vroeger moest het water eigenlijk zo snel mogelijk het dak af. Nu willen we dat water juist vasthouden en geregisseerd afvoeren. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker met grote piekbelastingen. Dit leidt zeker in binnenstedelijke gebieden tot forse problemen. Waar moet dat overvloedige hemelwater naar toe? Hoe zorgen we dat we het riool niet overbelasten en kelders niet onderlopen? En hoe gaan we om met de temperatuurstijging, met de hittestress?

Deze vragen en andere worden beantwoord tijdens het webinar ‘Het retentiedak: bittere noodzaak of niet?’ Eveline Bronsdijk, Nationale Dakenplan en Adviseur duurzaamheid en multifunctionele daken bij de gemeente Rotterdam, gaat in op retentiedaken in breed perspectief, Jeanet Hekhuis, adviseur klimaatadaptie bij de gemeente Utrecht laat zien hoe de gemeente Utrecht deze problematiek het hoofd biedt. Naast deze beleidsmatige kant gaat Victor Dijkshoorn, landschapsarchitect en CEO van VIC Landscapes, in op de praktische kant.

Aanmelden doe je hier. 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy