Terugblik 'Uit je Dak' - Corporaties over gele en groene daken

Tijdens het Haagse Uit je dak festival gingen medewerkers van woningbouwcorporaties in gesprek over het verduurzamen van het Haagse dakenlandschap. Corporaties Staedion en Haag Wonen deelden succesvolle praktijkvoorbeelden van gele daken. Ieke Benschop ging namens Nationaal Dakenplan in op de vraag hoe je op het dak zonnepanelen met groen kunt combineren. 

Aantrekkelijk voor de huurder; haalbaar voor de woningcorporatie
De Haagse woningcorporatie Staedion heeft inmiddels zo’n 25.000 zonnepanelen op hun vastgoed liggen. Per jaar selecteert de corporatie circa 1000 woningen die ze van zonnepanelen willen voorzien. Bij voorkeur worden de panelen individueel aangesloten, zodat de huurder hier zoveel mogelijk baat bij heeft. Zo kunnen ze sturen op lagere woonlasten voor de huurder. Niels van der Wal is als programmamanager Duurzaamheid nu nog positief over de businesscase, de nieuwste panelen geven ook bij volledige afbouw van de salderingsregeling en een eventuele terugleververgoeding nog net een positieve business case voor de huurder.

Haag Wonen zet zich in voor ketensamenwerking
Als gedreven mensen een gezamenlijke stip aan de horizon vinden, worden grote stappen gezet. Voor zonnepanelen op hun daken, heeft Haag Wonen de handen ineengeslagen met Consolidated Nederland BV. Een dergelijke ketensamenwerking is op de langere termijn kostenefficiënter én zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van beide partijen worden maximaal benut.

Groen-gele daken brengen nog meer voordelen
Door zonnepanelen op het dak te combineren met groen, verhoog je het rendement van de panelen. Bovendien ga je zo hittestress tegen, voorkom je wateroverlast en neemt de biodiversiteit op en rond het dak toe. Ook financieel zijn er voordelen: 

  1. Uit praktijkervaringen blijkt steeds vaker dat er minimaal een verdubbeling van de levensduur van de onderliggende dakbedekking wordt gehaald door toevoeging van een groendak. Door deze extra laag treden schadelijke effecten door Uv-straling en temperatuurwisselingen minder of niet op. Goed onderhoud en eventueel upgraden van de randzones zijn hierbij een vereiste. Dat betekent dat de levensduur langer is dan de 50 jaar waarmee meestal wordt gerekend in meerjarenonderhoudplannen. De jaarlijkse afschrijving kan dus omlaag
  2. Zonnepanelen leveren 5 tot wel 16% meer op doordat ze koeler blijven op een groen dak. Dat is heel positief voor de businesscase van zonnepanelen dus.
  3. Een groen dak een koelende werking voor de woonlaag onder het dak. Een groendak zorgt ervoor dat het de binnentemperatuur 7 a 8 graden lager is. Dat bespaart op kosten voor een eventuele airco. Een groot financieel voordeel voor de huurder dus.

Lobby voor herziening servicekosten
Huidige drempels, zoals het feit dat een groen dak niet in de servicekosten verrekend mag worden en zonnepanelen wel, neemt het Nationaal Dakenplan mee als lobbypunt voor speerpunt Verankering in beleid.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy