Aan de slag met duurzame daken

UITNODIGING INFOMIDDAG DUURZAME DAKEN - Werk je als beleidsmaker bij een gemeente of woningcorporatie en wil je professioneel aan de slag met duurzame daken? NDP speerpunttrekker Ieke Benschop en Peter Hoogeweg van Stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) nodigen je uit voor de infomiddag ‘Aan de slag met duurzame daken’ op 25 april - tussen 15 en 17 uur. 

Met Marco van Dijk van Jutphaas Wonen over de combinatie groene daken en zonnepanelen, Dieke Verkruijssen van de Provincie Utrecht over de recent gelanceerde Utrechtse duurzamedakenkansenkaart en de subsidie die de provincie Utrecht heeft voor klimaatadaptatieve maatregelen, waaronder (waterbergende) groene daken.

Aanmelden via deze link: https://lnkd.in/e8CQuNTP

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy