Provincie Utrecht lanceert Duurzame Daken Kansenkaart

In steden is de ruimte voor groen en wateropvang beperkt. In de provincie Utrecht ligt zo’n 3500 hectare aan onbenutte daken. Al deze lege plekken bieden kansen voor waterberging, meer biodiversiteit en duurzame energie. Vaak weten mensen en bedrijven echter niet of hun dak geschikt is voor de aanleg van beplanting of waterberging. Om hen een handje te helpen, lanceert provincie Utrecht de Duurzame Daken Kansenkaart.

Op de Duurzame Daken Kansenkaart provincie Utrecht  is per dak aangegeven wat haalbaar is: een ‘groen’ dak met planten, een ‘blauw’ dak waarmee regenwater kan worden opgevangen en vastgehouden of een ‘geel’ dak met zonnepanelen. Daarnaast geeft de site informatie over de kosten en eventuele subsidies.

Om per dak een advies te kunnen geven, heeft provincie Utrecht informatie over de helling van het dak, de ligging van het pand, het bouwjaar en de eventuele monumentale status met elkaar gecombineerd. In de praktijk zal er voor veel daken nog een constructieberekening moeten komen om zeker te weten dat het dak de last kan dragen. 

Subsidies voor groene en/of blauwe daken

De provincie Utrecht heeft bovendien diverse subsidies beschikbaar om de maatregelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Denk daarbij aan steun voor het aanleggen van een hoogwaardig groen dak (biodiversiteit; minimaal 50% inheemse beplanting) voor daken van minimaal 50 vierkante meter. De provincie Utrecht vergoedt 50 procent van de kosten, met een maximum voor groene daken van 25.000 euro per aanvraag. De regeling geldt voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden. Er kan subsidie worden aangevraagd door rechtspersonen binnen de provincie Utrecht, zoals maatschappelijke organisaties, VvE’s, bedrijven, gemeentes, woningcorporaties, stichtingen, sport-, onderwijs- en kennisinstellingen. Meer informatie over de subsidieregeling vind je via het subsidieloket Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy