Terugblik 'Uit je Dak' - Multifunctionele daken: wie financiert wat?

Tijdens het Haagse 'Uit je Dak' festival presenteerden Jan Henk Tigelaar en Willem Fokke de resultaten van het NDP-onderzoek naar nieuwe financieringsmiddelen. Middelen die nu daadwerkelijk ontwikkeld worden met als doel om tot zoveel mogelijk vierkante meters multifunctioneel dak te komen.

De sessie was gericht op vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, corporaties, commerciële verhuurders en andere professionele partijen met plannen voor hun daken. De centrale vraag was 'hoe kunnen we ervoor zorgen dat het benutten van de ruimte op het dak praktisch en vooral economisch uitvoerbaar is?' Om alle platte Nederlandse daken in de komende veertig jaar multifunctioneel te benutten, is jaarlijks 1 tot 2 miljard euro nodig.

Groen op daken bevordert herstel na ziekte
Verzekeraars vormen in potentie een deel van de oplossing. Als we alle ziekenhuizen in Nederland vergroenen (niet alleen het dak), levert dat verzekeraars een potentiële jaarlijkse besparing van zo'n 2 miljard euro op. Immers, zoals je in onze 'Facts, Values en Fabels' kunt lezen., bevordert uitzicht op groen het herstel na bijvoorbeeld een operatie, zodat zorgkosten minder snel oplopen. 

Adaptation Bonds maken verzekeren tegen klimaatschade rendabel
Een andere route die momenteel onderzocht wordt: het verzekeren van vastgoed tegen klimaatschade. Multifunctionele daken maken vastgoed klimaatrobuuster en zijn daarom interessant voor verzekeraars. Omdat de snelle klimaatverandering zorgt voor steeds hogere risico's (en uit te keren bedragen), wordt gedacht aan een nieuw financieel product: 'Adaptation Bonds'. Met behulp van dit soort obligaties worden klimaatadaptieve maatregelen genomen die schade dienen te voorkomen. Als de genomen maatregelen werken, krijgen investeerders - naast de rente die ze ontvangen - een extra succesbetaling. Zo profiteren alle stakeholders. Zowel de vastgoedeigenaren, als de overheid, investeerders en bewoners. 

Multifunctionele daken meenemen in certificering
Certificeringen, regelgevingen en richtlijnen vormen een motivatie voor meer duurzaamheidsinvesteringen. Het meest bekend voorbeeld hiervan is de invoering van het energielabel. Een beter energielabel verhoogt de waarde van het vastgoed aanzienlijk (van G naar C verhoogt de waarde met 12%). Indien een multifunctioneel dak in het energielabel wordt meegenomen, geeft dat ook de optie om meer huur te vragen en zo de investering (deels) terug te verdienen.

Liever een langlopende fiscale regeling dan een subsidie
Subsidies en fiscale regelingen zorgen ervoor dat een steeds grotere groep mensen zich bewust wordt van de voordelen van multifunctionele daken. Terwijl technische noviteiten vaak bij pioniers en early adopters blijven hangen, zorgen dergelijke regelingen er voor dat potentieel iedereen met multifunctionele daken in aanraking komt. En nadeel van subsidie is dat ze tijdelijk van aard zijn. Daarom is het voor meer continuïteit aan te raden om toe te werken naar een uniforme, landelijke en langlopende regeling. Bij deze regeling hoort dan ook een geleidelijke afbouw. 

Energy Service Companies dragen zorg voor verduurzamen gebouwen
Energy Service Companies (ESCO’s) zijn bedrijven die op eigen risico én eigen rekening zorgdragen voor het verduurzamen van gebouwen. Werken de verduurzamende maatregelen, dan gaat het financieel voordeel naar hen toe. Rendement boven de 8% delen de ESCO's met de pandeigenaren, die zo weer in hun dak kunnen investeren. Ook ESCO's vormen een mogelijk deel van de oplossing. 

Toewerken naar een waardengericht systeem
Een hele andere denkrichting is om niet meer in euro’s, maar in waarden te denken. Samen met THRIVE Institute werkt Nationaal Dakenplan aan aanbevelingen op dat gebied. 

Wil jij samen met NDP aan de slag om bovengenoemde financieringsvormen te bewerkstelligen? Of meedenken hoe deze vorm kunnen krijgen? Neem contact op met Jan Henk Tigelaar of Willem Fokke. 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy