Van projectontwikkelaar naar energiepartner; Solarfields doet het met succes

De wereld verbeteren met duurzame energie: daar staat Solarfields voor. Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren ze grootschalige zonneparken samen met eigenaren, overheden en omwonenden. Begonnen met zonneparken op de grond, ziet Solarfields de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving naar het dak. Daarom werden zij – als eerste gele partner - eerder dit jaar lid van het Nationaal Dakenplan. We gingen in gesprek met Claire den Hertog die als Business Developer bij Solarfields werkt. 

Op het dak ligt letterlijk de ruimte 

Sinds de oprichting in 2014 installeerde Solarfields meer dan 450.000 zonnepanelen. Momenteel wordt er gewerkt aan 120 nieuwe zonneparken om hun ultieme bedrijfsdoel te halen: Voor 2030 1 miljoen huishoudens voorzien van duurzame stroom. Om dit doel te behalen is de inzet van het dakenareaal essentieel. “Daar ligt letterlijk de ruimte. Het is gratis grond die echt om een benutting vraagt. En wat het vooral zo kansrijk maakt, is dat een dak met zonnepanelen meteen gebruikt kan worden en de afnemer er vaak rechtstreeks onder zit”, aldus Claire. De ‘kan niet, bestaat niet-mentaliteit’ die bij Solarfields heerst, passen ze ook toe op het dak. “Wanneer een dakconstructie niet geschikt is, kijken we samen naar een oplossing om de ondergrond te verbeteren of naar de inzet van lichtere zonnepanelen.”

Handen ineen voor toekomstbestendige industrieterreinen 

In ons dichtbevolkte land, zijn steden steeds meer aan elkaar gesloten gebieden geworden. Van de tussen die steden liggende industriegebieden gaan de handen van Claire jeuken: “Ik weet dat die gebieden niet de eenvoudigste zijn om te verduurzamen, maar als het je lukt, kun je daar zulke grote stappen zetten!”. Grootste punt van aandacht daarbij is vaak de draagkracht van dergelijke daken. “Het zou echt de gedroomde invulling van ons NDP-partnerschap zijn als we samen met andere NDP-partners dergelijke grootschalige panden van multifunctionele daken kunnen voorzien.”

Geel op je dak maakt je business case gunstiger

Met de huidige energieprijzen groeit de interesse naar het zelf opwekken van energie. Zeker bij grotere daken kan het voor de ondernemers die in het pand huizen veel opleveren. “Een mooi voorbeeld hiervan is onze samenwerking met het Zero 55. Een indoor activity centre waar je kunt o.a. kunt lasergamen en karten. Ze rijden er met E-karts die gaan op zonne-energie, die wij op het dak voor hen produceren. Dus dat is zero lawaai, geur en fossiele brandstoffen!”. 

Samen de zon: we hebben elkaar allemaal nodig 

De medewerkers van Solarfields worden verbonden door een gevoel van urgentie om nu aan de slag te gaan om de klimaatdoelen te halen. Participatie is daarbij een van de speerpunten. “We zijn altijd op zoek naar duurzame partnerschappen met omwonenden en relevante bestuurlijke partijen om samen te kijken hoe we landelijke doelstellingen lokaal het beste kunnen vertalen”. De samenwerking met de melkveehouder Jarno Schroten is daar een mooi voorbeeld van. Zijn 135 koeien worden door twee melkrobots dag en nacht gemolken. Een proces dat behoorlijk wat energie verbruikt. Door de zonnepanelen die hij is samenwerking met Solarfields op zijn dak legde, is hij zelfvoorzienend geworden. Als bonus krijgt hij van de melkfabriek een extra beloning als blijk van waardering dat hij zijn eigen duurzame energie opwekt. 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy