Zes vragen aan Jan Cromwijk

1.  Waar ben je het afgelopen jaar in je werk het meest trots op (geweest)?Het EU-project BUS-GoCircular heeft een set praktische leerdoelen opgeleverd voor het praktisch handen en voeten geven aan de Circulaire Economie in de gebouwde omgeving. Deze set leerdoelen is in de afgelopen weken specifiek gemaakt voor multifunctionaliteit op daken, gevels en binnenwanden (publicatie in september). Een prachtig raamwerk voor organisaties die een rol willen spelen in de Circulaire Economie.

2.     Wat zijn de hoogtepunten van het eerste half jaar als speerpunt voor NDP?

In mijn eerste half jaar als speerpunttrekker Bekwame Vakmensen is vooral werk achter de schermen verricht. Regelmatig was er afstemming met de andere speerpunttrekkers; dit om zoveel mogelijk synergie tussen de activiteiten te krijgen. In het speerpunt zelf is gewerkt aan afronding van de kennisinfrastructuuranalyse. In deze analyse is in kaart gebracht op welke manieren kennis rond multifunctionele daken wordt ontwikkeld, gedeeld en in gebruik genomen. In september wordt deze analyse uitgebracht en gaan we werken aan een actieprogramma om gevonden knelpunten op te lossen. Ook hebben we regelmatig via de nieuwsbrief partners geattendeerd op subsidiekansen.

3.     Welk gesprek dat je het afgelopen half jaar – in het kader van NDP – hebt gevoerd is je het meest bijgebleven en waarom? 

Een gesprek met de speerpunttrekkers waarin we ons afvroegen waarom er zo weinig partners van het Nationale Daken Plan reageren op de uitvragen. Terwijl tegelijkertijd partners vragen om zichtbare resultaten. Dit gesprek leerde mij hoe belangrijk het is om te werken aan collectief eigenaarschap. Alle NDP partners samen zijn het Nationaal Daken Plan in uitvoering. Dit najaar ga ik specifiek in speerpunt Bekwame Vakmensen vragen om meer collectieve inzet.

4.     Hoe zien Q3 en Q4 er voor jouw speerpunt uit? 

Na de analyse van de kennisinfrastructuur ontwikkelen we in de werkgroep een actieprogramma voor 2023 met onderwijs, de sector (bedrijven, leveranciers, architecten) en landelijke overheid. In samenwerking met speerpunt Verbreding van Mindset werken we mee aan de update van Facts en Values; dit om de onderbouwing te updaten en inzicht te krijgen in aanbevelingen voor onderzoek naar de Values van multifunctioneel dakgebruik. Daarnaast geven we via de nieuwsbrief en website regelmatig updates over subsidiekansen.

5.     Wat ga je namens jouw speerpunt presenteren tijdens de NDP partnerdag in November?

De analyse van de kennisinfrastructuur en een vooruitblik naar het Actieprogramma voor 2023.

6.     Heb je een specifieke uitvraag aan de partners, zo ja; welke is dat? Voornemen is om begin december een onderwijsconferentie te houden over multifunctioneel dakgebruik in relatie tot de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Heb jij aanbevelingen voor het programma en de organisatie? 

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy