Voor een duurzamer dakenlandschap hebben we elkaar allemaal nodig.

Van installateur tot eigenaar, van vastgoedbeheer tot corporatie: voor een duurzamer dakenlandschap hebben we elkaar allemaal nodig.

Ieke Benschop is als projectleider verbonden aan de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, en voor Nationaal Dakenplan de speerpunttrekker van Verbreding van Mindset. ‘Want er is meer dan alleen een groen dak, met een beetje blauw of geel. Er is veel maatschappelijke winst te behalen met multifunctionele daken, en die bekendheid moet nog verder groeien. Met duidelijke cijfers, up-to-date kennis en sprekende praktijkvoorbeelden kunnen we laten zien dat je met een combinatie van dakfuncties veel meer impact hebt.’

Excursie naar het multifunctionele dak van de HvA

Het dak van de Hogeschool van Amsterdam is een van de sprekende praktijkvoorbeelden. In samenwerking met Regioplatform Woningbouwcorporaties Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en De Groene Huisvesters organiseerde Benschop afgelopen 19 januari een excursie voor woningcorporaties op het Amsterdamse innovatiedaklab van de Hogeschool van Amsterdam. Jan Henk Tigelaar, speerpunttrekker voor Stimulerende Financiering, leidde het gezelschap rond op het blauwe, groene, gele en rode dak. Een mooi voorbeeld van hoe computergestuurde waterberging, biodiversiteit, zonnepanelen en ruimte voor ontmoeting gecombineerd kunnen worden. 

Inzichten uit de praktijk, over financiering en groengele combinaties

Naast Tigelaar, die dieper inging op de voortgang van onderzoek naar stimulerende financiering, deelde Thomas van der Vlis (regisseur innovatie bij de Alliantie) zijn kennis en inzichten die hij opdeed tijdens de ontwikkeling van RESILIO. Ook Job Zaal, van Solarsedum , was te gast. Hij liet zien hoe de groene en gele dakfuncties elkaar kunnen versterken. Benschop: ‘Na afloop was iedereen enthousiast én er was veel belangstelling voor een volgende verdiepingsslag. Onder andere over hoe je het onderhoud goed organiseert, hoe verdienmodellen eruit kunnen zien en hoe verschillende relevante partijen kunnen bijdragen aan de kosten. Er is ook behoefte om beter in kaart te krijgen hoe de meerwaarde voor bewoners er precies uitziet. Kortom: dit traject wordt vervolgd.’ 

Voor 2023 op stapel: kennisbank, Facts and Values en handreikingen 

Naast offline events als deze blijft het NDP de netwerkfunctie van de website versterken, door ruimte te bieden aan de diverse waaier aan partners. En door nog meer in te zetten op kennisdeling aan de hand van de pas opgeleverde Kennisbank. 

En Q1 brengt ons ook de herziende versie van de Facts and Values. Deze infographic geeft een overzicht van de waarden van verschillende dakfuncties, en dient als basis voor de beslisboom voor dakeigenaren met duurzame ambities. Binnen dit speerpunt wordt ook de laatste hand gelegd aan de drie handreikingen. Benschop: ‘De Handreiking Gebruiksdaken is in 2022 in concept gedeeld en goedgekeurd. De Handreikingen Blauwgroene en Geelgroene Daken volgen nog, maar ook deze publicaties staan gepland in dit kwartaal. Hiermee hebben we straks vier producten waarmee we de verschillende doelgroepen kunnen bedienen.’

En daar wordt reikhalzend naar uitgekeken. ‘We merken dat er een groeiende behoefte is aan kennis bij alle partijen,’ zegt Benschop. ‘Dus daar moeten we in blijven voorzien. Want van installateur tot eigenaar, van vastgoedbeheer tot corporatie: in de transitie naar een duurzamer dakenlandschap hebben we elkaar echt nodig.’ 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy