Kennisbank

De kennisbank

Het Nationaal Dakenplan verbindt diverse partners aan elkaar die door kennisindeling versneld antwoord vinden op dak- gerelateerde vragen. De in het netwerk bestaande en opgedane kennis wordt gebundeld in kennisdocumenten die in de NDP Kennisdatabank te vinden zijn. In het najaar wordt de kennisdatabank aangevuld met de handreiking Groengele daken. 

Factsheet Dakbeleid

IN CONCEPT - Binnen het speerpunt Verankering in Beleid heeft een viertal koplopende gemeentes - Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam - gezamenlijk de Factsheet Dakbeleid opgesteld. Doel van de factsheet is om ook andere overheden te inspireren om dakbeleid binnen de organisatie te laten landen én maatschappelijke meerwaarde te creëren met stimulerend beleid.
Downloaden

Handreiking Gebruiksdak

Binnen het speerpunt Verbreding van Mindset wordt in 2023 een drietal handreikingen opgeleverd. Na de handreiking Gebruiksdaken en Blauwgroene daken, volgt in het najaar de handreiking t Groengele daken. 
Downloaden

Facts & Values Multifunctionele daken

Energieproductie, wateropvang, natuur of extra sociale ruimte: het kan allemaal op het dak. Daarvoor zijn wel stimulerende wet- en regelgeving en goede financieringskansen nodig. De partners van het Nationaal Dakenplan werken aan die basisvoorwaarden om meer multifunctionele daken aan te leggen. Kwalitatieve informatievoorziening is daarbij essentieel. Daarom presenteren wij dit document waarbinnen je feiten en cijfers met betrekking tot multifunctionele daken vindt én fabels weerlegd worden.
Downloaden

ENGLISH VERSION - Facts & Values multifunctional Roofs

Energy production, water collection, more nature or extra social space – all this and more can take place on rooftops. However, this requires enabling laws, stimulating regulations and good funding opportunities. The partners of the National Roof Plan are working on these basic conditions to build more multifunctional roofs across the country. Qualitative information is essential for this. For this reason, we present this document that compiles the facts and figures on multifunctional roofs and refutes common myths and misconceptions.
Downloaden

Handreiking Blauw-groene daken

Binnen het speerpunt Verbreding van Mindset wordt in 2023 een drietal handreikingen opgeleverd. Na de  Blauwgroene daken en handreiking Gebruiksdaken volgt in het najaar de handreiking t Groengele daken. 
Downloaden

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy