Online NDP Lunchseminar: 17 mei 2023

Online Seminar 2 - 2023

Tijdens het tweede NDP Lunchseminar delen twee sprekers hun ervaringen met het creëren van duurzame daken. Marco van Dijk van Jutphaas Wonen Nieuwegein, vertelt welke projecten hij heeft gerealiseerd met groen en zonnepanelen op de daken. Hij gaat in op de lessen die hij heeft geleerd uit deze (twee verschillende) projecten en vooral ook op de financiering van deze projecten. De tweede spreker is Janneke Zomer-de Cort van KnaapenGroep die deelt over hun ROEF daken. Dit is een concept waarin isolatie, groen, zonnepanelen en nestkastjes samen komen. ROEF daken zijn circulair en volledig modulair en vooral: ze passen op 99% van de grondgebonden corporatiewoningen. 

Wil je vooraf een vraag delen? Stuur deze naar roos@dakenplan.nl. Aanmelden via onderstaande link. Vervolgbijeenkomsten geven we vorm aan de hand van vragen (vooraf en tijdens het seminar). 

Aanmelden doe je hier

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy