Kick-off en werksessies speerpunten

Samen met ruim 50 partners beleefden we op 14 mei een feestelijke en online kick-off van het Nationaal Daken Plan (NDP)! Een fysieke bijeenkomst zat er vanwege coronatijd even niet in, maar vrijwel alle partners waren aanwezig tijdens de online kick-off! Het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2024 werd gepresenteerd door het nieuwe bestuur van het NDP met focus op de 4 speerpunten waarmee de NDP-partners gezamenlijk het dakenlandschap willen vergroenen en tegelijkertijd inzetten voor andere duurzame doelen, zoals verkoeling, isolatie, opvang van water (bij piekbuien), energie-opwekking, toename van biodiversiteit, extra groene gebruiksruimte in een steeds vollere stad. Een dak kan zoveel meer zijn dan ‘alleen een dak boven je hoofd’!

Speerpunten van het NDP

De inmiddels 56 partners van het Nationaal Daken Plan gaan zich de komende jaren samen inzetten voor een toename van dit soort multifunctionele daken (MFD). Daarvoor gaan zij in verschillende werkgroepen aan de slag met de 4 speerpunten uit het NDP:

  • Speerpunt 1. Verbreding van Mindset: Doel: Bewustwording vergroten van de multifunctionele mogelijkheden van platte daken.
  • Speerpunt 2. Verankering in beleid: regionaal en lokaal (en landelijk) Doel: Gemeenten, waterschappen en provincies verankeren multifunctionele daken in hun beleid; we pakken knelpunten in landelijk beleid zo effectief mogelijk aan.
  • Speerpunt 3: Stimulerende Businesscases: Doel: Dakeigenaren, beslissers en andere stakeholders gebruiken stimulerende financieringsmodellen voor de financiering van multifunctionele daken.
  • Speerpunt 4: Bekwame vakmensen Doel: Het aantal opgeleide vakmensen dat bij kan en wil dragen aan het realiseren van multifunctionele daken groeit.

Aan de slag met de speerpunten en werkgroepen!

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy