Zes vragen aan Jan Henk Tigelaar

1.     Waar ben je het afgelopen jaar in je werk het meest trots op (geweest)? De afronding van project RESILIO, waarin we in 3,5 jaar tijd ruim 12.000 m2 slimme blauw-groene daken hebben aangelegd en waarbij de slimme techniek is doorontwikkeld er veel onderzoek is verricht naar de effecten en er heel actief is gecommuniceerd en geparticipeerd met bewoners in de wijken. Een prachtige publiek-private samenwerking van 9 partners. En er is een mooi eindrapport beschikbaar.

2.     Wat zijn de hoogtepunten van het eerste half jaar als speerpunt voor NDP? In mijn eerste half jaar als speerpunttrekker Stimulerende Financiering heeft deels in het teken gestaan van het inrichten en opstarten van de projectstructuur en organisatie. Daarnaast hebben we meters gemaakt in de netwerkanalyse en al een aantal mooie interviews gehad, met bijvoorbeeld ASN Bank, over (ondermeer) hun biodiversiteitsfonds en Bank Nederlandse Gemeentes, over hun werk om gemeentes, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties te financieren.

3.     Welk gesprek dat je het afgelopen half jaar – in het kader van NDP – hebt gevoerd is je het meest bijgebleven en waarom? Eén van de gesprekken die me heel erg is bijgebleven was met een vastgoedeigenaar die zelf heeft geïnvesteerd in een slim, biodivers blauw-groen dak. Hij zei dat het – hoewel ze de maatschappelijke baten heel belangrijk vinden – niet gelukt zou zijn zonder subsidie en waarin hij ook duidelijk aangaf dat hij het eigenlijk vreemd vond dat hij nu het geluk heeft gehad dat deze subsidie er net was en dat er geen structurele financiering beschikbaar is voor dit soort oplossingen, zodat er in de meerjarenonderhoudsplanning op vertrouwd kan worden.

4.     Hoe zien Q3 en Q4 er voor jouw speerpunt uit? We gaan de resultaten van de netwerkanalyse binnen en buiten het NDP samenvatten en delen met het netwerk en aan de slag met verdiepende enquêtes om een nog beter beeld te krijgen van hoe verschillende vastgoedsectoren om gaan met financiering (van multifunctionele daken en) maatschappelijk relevante ingrepen. Ik zie met name uit naar de expertsessie waarin we de vertaalslag van stimulerende financiering uit andere beleidsvelden willen gaan toepassen op multifunctionele daken.

5.     Wat ga je namens jouw speerpunt presenteren tijdens de NDP partnerdag in November?De uitkomsten van de analyses en inventarisaties en de resultaten van de enquêtes en expertsessie(s).

6.     Heb je een specifieke uitvraag aan de partners, zo ja; welke is dat? Ik hoor heel graag van de partners welke financiële expert er absoluut niet mag ontbreken in het NDP expertpanel? 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy