We hebben een mentale omslag in denken nodig

Als Jeroen Scholten met zijn Zoetermeerse collega’s op excursie is naar Rotterdam, wordt hij aangestoken door het dakenvirus. In de havenstad ziet de strategisch adviseur stedelijke vernieuwing & wonen welke mogelijkheden de vele platte daken van zijn gemeente bieden. “Het stadhart van Zoetermeer is nog erg stenig van karakter. Juist door de combinatie van ecologische dakenfuncties en sociale ontmoetingsplekken, voegen multifunctionele daken echt sfeer toe aan onze nu nog vrij monofunctionele stad”. 

Een dak moet je ervaren
Om haar inwoners, ondernemers en andere vastgoedeigenaren te enthousiasmeren ook met de loze ruimte op hun dak aan de slag te gaan, heeft de gemeente op het stadhuis een voorbeeld vierkleurendak aangelegd. Het leverde een top-5 nominatie voor ‘Dak van het Jaar’ op. “Het werkt heel goed om anderen mee te kunnen nemen naar dit dak. Zien is in dit opzicht echt geloven”. De magie van het dak kwam tot een hoogtepunt toen de gemeente afgelopen zomer (2023) op het stadhuis hun eerste ‘dakconcert’ organiseerde. 

Samenwerken voor optoppen
Momenteel bekijkt gemeente Zoetermeer met de Zoetermeerse woningcorporaties (De Goede Woning, Vidomes en Stedelink) en de provincie Zuid-Holland of ze tot een stads breed optop-programma kunnen komen. Er zijn verschillende complexen in beeld die zich goed lenen voor optoppen. “Omdat bij veel van deze complexen ook een verduurzamingsopgave speelt, kunnen we twee vliegen in één klap slaan”. Daar komt bij dat de gemeente door opschaling en werken met uniforme lichtgewicht/houten optop-concepten enorm kan besparen op de kosten. “Eén projectleider kan dan bijvoorbeeld in plaats van één project wel vijf projecten doen”.   

Groene ambassadeurs inspireren hun stadsgenoten
Het gemeentelijk dakenteam werkt in Zoetermeer samen met een betrokken groep inwoners die zichzelf ‘de groene ambassadeurs’ noemt. Dat deze samenwerking werkt, bleek tijdens een inspraakavond in de Houtbuurt (de voormalige Floriadewijk). Het gepresenteerde voorstel voor een collectieve inkoopactie van groene daken werd zo enthousiast ontvangen dat tweederde van de aanwezigen direct wilde meedoen. “Daar besefte ik me ook dat juist de groene en blauwe dakeningrediënten van grote waarde zijn vanuit participatieoogpunt, omdat bewoners zien dat het echt verbeteringen voor hun wijk oplevert”. 

Meer groen betekent meer maatschappelijke baten
Scholten ziet om zich heen dat het voor gemeenten nog geen automatisme is om groene elementen mee te nemen bij het renoveren van hun eigen vastgoed of bij het realiseren van nieuwbouw. Op zijn best nemen de gemeentelijke plannenmakers en vastgoedbedrijven het als optie mee bij het ontwerp. “Vervolgens zie je dat gemeenteraden erg focussen op de kostenkant van een gemeentelijk project. Het mag vooral niet te veel kosten. Ik draag er graag aan bij dat het zo snel mogelijk gemeengoed wordt dat groene elementen juist bijdragen aan maatschappelijke waarde voor de gemeenschap. We hebben echt een mentale omslag in ons denken nodig om sneller de stappen te kunnen zetten die nodig zijn”.  

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy