Meedoen

Het dak verbindt ambitieuze partners

Hoe meer partners zich bij het Nationaal Dakenplan aansluiten, des te groter is de impact die we samen maken. We hebben elkaar allemaal nodig: De daken van particulieren en bedrijven, een stimulerende overheid die bruikbare kaders stelt én de expertise van vakmensen die multifunctionele daken aanleggen en onderhouden.

Doe mee!

Wij nodigen gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven, woningcorporaties, bouwers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven uit:

 • Sluit aan en benut samen met ons het dakenlandschap
 • Ontwikkel, test, deel en vermenigvuldig successen en ideeën binnen het Nationaal Daken Plan.

Wil je partner worden of meer weten over het Nationaal Dakenplan? Neem dan contact op met programmamanager Irene Poortinga via irene@dakenplan.nl.

Wat deelname oplevert

 • Leren van de perspectieven en praktijkervaring van andere stakeholders rond multifunctionele daken
 • Innovaties en expertise delen met andere partners
 • Inzicht in de mogelijkheden voor opschaling
 • Gezamenlijke producten voor opschaling ontwikkelen, rond Mindset, Financiering, Beleid en Vakmensen & Innovatie
 • Krachten bundelen richting andere stakeholders
 • Zichtbaarheid van jouw activiteiten rond multifunctionele daken
 • Een enthousiast en actief netwerk met ruim 100 professionals strevend naar betere en meer multifunctionele daken in Nederland

Uw bijdrage

 • Open delen van kennis en ervaring
 • Bij voorkeur inhoudelijk bijdragen aan één van de negen werkgroepen
 • Ruimte bieden voor het experimenteren met de ontwikkelde opschalingsconcepten, voor zover relevant en mogelijk
 • Overheden en bedrijven dragen financieel bij aan kosten voor de procesbegeleiding

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy