Terugblik NDP-partnerdag 24 mei 2024

24 mei j.l. kwam het netwerk van het Nationaal Dakenplan bijeen voor de tweede partnerdag van 2024. We waren die ochtend te gast op de 40e verdieping van De Rotterdam, het indrukwekkende kantoor van NDP-partner Gemeente Rotterdam. Zoals altijd stond de ochtend in het teken kennisuitwisseling. In werksessies werkten de partners samen aan de eerste contouren van de dakakkoorden die tijdens de partnerdag in november ondertekend zullen worden. Na het inhoudelijke ochtendprogramma volgde een netwerklunch bij Las Palmas waar we o.a. bijeenkwamen met het optop-netwerk van Provincie Zuid-Holland. 

Gebiedsontwikkeling op hoogte: de Hofbogen
Eveline Bronsdijk was als adviseur Duurzame Daken van gemeente Rotterdam nauw betrokken bij de besluitvorming rondom de gebiedsontwikkeling van het nieuw aan te leggen dakpark De Hofbogen. Waar vroeger de Hofpleinlijn reed tussen Rotterdam en Den Haag, kun je straks in een 2km lang stadpark wandelen tussen de toppen van de bomen. In 2025 start de aanleg van het park en eind 2027 zal het zwarte dak veranderd zijn in een groene loper. Op de partnerdag werd duidelijk dan de aanleg van dit stadspark gegund is aan het Consortium DuraVermeer/Van Dijk Maasland. Naast De Enk Groen & Golf zijn NDP Partners Optigrün en Oranjedak (onderdeel van Zero 250) betrokken bij de realisatie ervan.  

Op naar de dakakkoorden
De afgelopen maanden kwamen de vier NDP-werkgroepen bijeen om te formuleren vanuit welk invalshoek ze toewerken naar een dakakoord. In de nog te formuleren dakakkoorden zeggen bestaande én potentiële nieuwe partners toe te streven naar multifunctioneel dakgebruik. Het toont de gedeelde ambitie én schetst de kwalitatieve kaders waar we als Nationaal Dakenplan voor staan. Tijdens de partnerdag wisselden we in werksessies uit wat de vraagstukken zijn waaraan we de verschillende werkgroepen werken? Waar zit de overlap? En wat moeten we opnemen in Dakakkoorden? 

Pitch Yuverta European Platform for Urban Greening & LLO
NDP-partner Yuverta werkt sinds 2020 vanuit het Erasmus+ project 'Centres of Vocational Excellence' aan thema's biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale waarde van groen. Voor het vervolg van het project, doen ze een aanvraag bij het European Platform for Urban Greening om onderzoek te doen naar een meer geïntegreerde en interdisciplinaire aanpak van stedelijke groen om beter bij te dragen aan zelfvoorzienende groene steden. Ook werkt Yuverta aan een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds voor een LLO-katalysator . Doel van deze aanvraag is om samen met werknemers, werkgevers en mensen bij onderwijsinstellingen en overheden de kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen te verkennen, te ontwerpen en uit te testen. Sijtske Ouderkerken is de bij Yuverta verantwoordelijk voor deze aanvragen en nodigt andere NDP-partners van harte uit aan te haken. 

Grote dank gaat uit naar onze partner Gemeente Rotterdam, die het netwerk zo gastvrij ontvangen heeft.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy