12 oktober: Seminar 'Landelijk beleid voor multifunctionele daken'

Nederland is een klein, dichtbevolkt land. Er is te weinig plaats om alle maatschappelijke transities een plek te geven. Daarom kunnen we het ons niet permitteren het daklandschap niet te benutten. Energieproductie, wateropvang, natuur, woningen of extra sociale ruimte: het kan allemaal op het dak. Door dit multifunctioneel te doen ontstaat bovendien een win-win situatie, meerdere opgaven kunnen op dezelfde plek gerealiseerd worden en elkaar zelfs versterken. 

Van regionaal naar nationaal
Bij tal van gemeenten (o.a. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Leiden, Zoetermeer, Almere, Enschede) is inmiddels veel kennis aanwezig over dakbeleid, financiering, multifunctionaliteit en innovatie. Dit leidt over het hele land tot veel mooie voorbeeldprojecten. De volgende stap is om landelijk op te schalen en daarmee de benodigde versnelling écht plaats te laten vinden. De daken en de 50 partners van het Nationaal Dakenplan zijn er klaar voor om de 400 km2 aan ongebruikt oppervlakte duurzaam om te vormen naar een multifunctioneel daklandschap. De tijd is rijp om dit landelijk vorm te geven. 

Samen landelijk versnellen
Landelijke versnelling naar een multifunctioneel daklandschap vraagt om commitment bij zowel beleidsmakers als bestuurders. Daarom organiseert het Nationaal Dakenplan op 12 oktober in Haags Hoog een interactief seminar over dakbeleid. In de ochtend ligt de nadruk op beleid maken; in de middag op beleid aansturen. In een interactieve programma schetsen Eveline Bronsdijk en Gijs Woldring (gemeente Rotterdam) in 2 uur hoe te sturen op beleid voor multifunctioneel gebruik van de daken. Zij duiden de nut- en noodzaak, tonen de best practices uit Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam én geven je handvatten om de meest complexe maatschappelijke opgaven op te lossen via multifunctionele daken.

Aanmelden.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy