Verkenning Europese norm voor groene daken

Vanuit OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) wordt gewerkt aan het opstellen van (Europese) standaarden voor klimaatadaptatie. Daarin worden ook de daken meegenomen.

In een Europese workshop wordt binnenkort met de belangrijkste stakeholders gewerkt aan het opstellen van een CWA (een soort 1e draft Europese norm) voor groene daken. Een aantal NDP partners waaronder Optigrün en VBB (Vereniging Bouwwerk Begroeners) hebben zich hier reeds voor aangemeld.

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy