De dakkleuren

In het dichtbevolkte Nederland kunnen we het ons niet permitteren het daklandschap niet te benutten. Energieproductie, wateropvang, natuur of extra sociale ruimte: het kan allemaal op het dak. Elke dakfunctie heeft een eigen kleur. Zo zijn rode daken gebruiksdaken; vindt op blauwe daken waterbeheer plaats; staat groen voor biodiversiteit en wordt op gele daken duurzame energie gewonnen. Als op een dak meerdere functies gecombineerd worden, spreek je van een multifunctioneel dak. De partners van net Nationaal Dakenplan zetten zich in voor multifunctioneel gebruik van de daken. Daarom zijn de dakiconen van de vier meest gebruikte dakkleuren beschikbaar met nuanceverschillen van de andere dakkleuren. 

Rood

Rode daken

Een rood dak biedt ruimte voor sociale activiteiten zoals een rooftopbar, sporten of een gezamenlijke moestuin. De positieve effecten van een rood dak zijn: extra leefruimte, sociale cohesie, bevordering gezondheid en welzijn. Ook bieden rode daken een een interessante business opportunity omdat je ze kunt verhuren. 

Geel 

gele daken

Een geel dak dient voor opwek van duurzame energie, middels zonnepanelen of kleine windturbines. Voor energiebesparing moet het dak goed geïsoleerd zijn. De positieve effecten van een geel dak zijn: ruimte voor energie-opwek, minder CO2-uitstoot en waardestijging van het gebouw (door het hogere duurzaamheidslabel).

Groen

groene daken

Groendaken bieden levensruimte voor plant, dier en mens. Groendaken dragen bij aan de verhoging van de verscheiden­heid aan plant­ en diersoorten: meer bloemen, vlinders en vogels. De variatie in beplanting kan groot zijn; er kunnen ook struiken en bomen op het dak staan. De positieve effecten van een biodivers natuurdak zijn: hogebiodiversiteitswaarden, mooi uitzicht, verhoogd welzijn, een grote koelende werking, een grote capaciteit voor vasthouden van water, langere levensduur dakbedekking en geluidsdemping.

Blauw

blauwe daken

Een blauw dak houdt regenwater (tijdelijk) vast. Zo ontlast een blauw dak het rioleringssysteem en biedt het extra water tijdens droogte (voor begroeiing op dak of gevel en doorspoelen toiletten). Computergestuurd waterbeheer volgt de weersvoorspellingen en zorgt ervoor dat water van het dak geloosd wordt voordat er hevige regen valt. De positieve effecten van een blauw dak zijn: tegengaan wateroverlast, verkoeling en drinkwaterbesparing (omdat je het opgevangen regenwater gebruikt om bijvoorbeeld toiletten door te spoelen).

Multifunctioneel dakgebruik
De partners van het Nationaal Dakenplan maken zich sterk voor functiecombinaties op het dak. De iconen illustreren de mono-functies op het dak, maar zijn ook met multifunctionele kleurnuances beschikbaar. Functiecombinaties leveren veel voordelen op. Zo blijven de zonnepanelen op een groen-geel dak koeler, waardoor ze meer energie opwekken en wordt de beplanting op een  blauw-groen voorzien van (hemel)water wat een drinkwaterbesparing oplevert. Onder een rooftopbar kan ook heel goed een laag voor waterberging aangebracht worden. De mogelijkheden zijn talrijk. 

Benieuwd naar meer feiten en cijfers met betrekking tot multifunctionele daken? Lees 'Facts en Values over Multifunctionele Daken'.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy