De dakkleuren

Rood

Comfort
Een rood dak biedt de gebruikers van het pand aantrekkelijke voordelen. Niet alleen is het een uitbreiding van hun leef- en/of werkruimte; de onverwachte locatie en het uitzicht maken het een bijzondere beleving.

Verhuur
Een recreatieve ruimte op het dak kan desgewenst verhuurd worden aan derden. Dit biedt een interessante business opportunity.

Productie gewassen
Een rood dak is toegankelijk voor mensen, dus in combinatie met groen kunt u er zelf groenten en fruit op kweken. Dit is leuk, beter voor het milieu én goedkoper door het gebrek aan transport(kosten).

Geel 

Lagere energierekening
De op het dak opgewekte energie kan in het gebouw gebruikt worden. Er is minder energie van het net nodig, wat resulteert in een lagere energierekening. Mits het dak groot genoeg is, kan zelfs het hele gebouw worden voorzien van duurzame energie. 

Minder CO2-uitstoot
Duurzame energie-opwekking betekent minder CO2-uitstoot. Dat zorgt voor een schonere lucht en het tegengaan van het broeikaseffect.

Duurzaamheidslabel
Door het opwekken van duurzame energie, stijgt het duurzaamheidslabel van het gebouw. Daarmee gaat ook de waarde van het gebouw omhoog. Bij een eventuele verkoop kan het voor een hogere prijs worden verkocht.

Groen

Comfort
Groene daken dragen bij aan een gezonde en prettige leefomgeving, verminderen stress en verbeteren de tevredenheid en gezondheid. Onderzoek toont aan dat zelfs het zien van groen alleen al zorgt voor deze positieve effecten. 

Verkoeling in de zomer
Groene daken blijven in de zomer koeler dan gewone, bitumen daken. Dit verschil kan oplopen tot 50 graden. In het gebouw blijft het ook koeler, waardoor er geen of minder airconditioning nodig is.
Verhoging levensduur dak
Doordat groene daken koel blijven en het onderliggende dak beschermen tegen direct zonlicht, verlengen ze de levensduur van het dak. Het dak gaat tot twee keer langer mee.
Waterberging
Bij grote hoeveelheid regen kan het riool overbelast worden. Groene daken houden jaarlijks 60 tot 80% meer water vast dan een ‘normaal’ (bitumen) dak.
Hogere waarde
Groen zorgt voor een aantrekkelijk uitzicht op het dak. Dit kan resulteren in een hogere taxatiewaarde bij verkoop.
Goed voor de natuur
Insecten en vogels profiteren van groene daken, waardoor de biodiversiteit toeneemt en het leefgebied van bedreigde soorten wordt vergroot. Ook neemt de begroeiing CO2 en zware metalen op, wat de kans vervuild hemelwater vermindert.
Rustigere omgeving
Een hard dak reflecteert geluid, terwijl een zacht, groen dak geluid juist absorbeert. Dit zorgt ervoor dat het in de omgeving minder luid en onrustig wordt.

Blauw

Verkoeling
Doordat regenwater een verkoelend effect heeft, zal de binnentemperatuur lager blijven. Dit zorgt voor meer comfort tijdens warme dagen.

Waterberging
Blauwe daken vangen extra regenwater op bij hevige regenval. Dat kan met een regentuin, maar ook met een speciaal krattensysteem onder de vegetatielaag waar het water wordt opgevangen. Net als bij groene daken, zal regenwater vertraagd of zelfs helemaal niet afgevoerd worden naar het riool. Dit maakt de kans op overbelasting van het riool kleiner, zodat overstort niet nodig is.

Hergebruik water
Regenwater is relatief schoon water. Als dit water wordt opgevangen, kan het gebruikt worden voor bijvoorbeeld het toilet. Hierdoor hoeft het water niet onnodig gezuiverd te worden, wat beter is voor het milieu.

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy