Geef de scholekster een plek op het dak

2023 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster. Door allerlei oorzaken gaat het niet goed met de Scholekster, waardoor de aantallen hard achteruitgaan. Daarmee is deze prachtige vogelsoort hetzelfde lot beschoren als bijvoorbeeld de Grutto en de Kievit. Behalve wad- en weidevogel is de Scholekster in toenemende mate ook een stadsvogel. Met het citizen science project 'Scholekster op het Dak' wordt door de Stichting Onderzoek Scholekster (SOS) al voor het vijfde jaar onderzoek gedaan naar het broedsucces van deze opvallende vogel in de stad, waar ze steeds vaker te vinden zijn op platte daken met grind en/of groen.

Op de website Scholekster op het Dak kunnen mensen uit het hele land gegevens invoeren van nesten op daken. Op deze manier hopen we inzicht te krijgen in de succesfactoren van de stadse Scholeksters en informatie te verzamelen hoe we ze kunnen beschermen. Door bij de inrichting van daken rekening te houden met de wensen van onze dakbroeders kunnen we het broedsucces aanzienlijk vergroten. Eenvoudige maatregelen zijn: daken voorzien van grind en/of groen, het verhogen van de dakrand, het afschermen van de waterafvoeren met gaas en zorgen voor schuilgelegenheid en water. Zie voor meer informatie ook: Factsheet Scholekster op het Dak.

Beeld: Rinus Dillerop

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy