NDP schrijft mee aan Nota ‘Groen in de Stad’

26 februari 2021 overhandigden Laura Bromet (GroenLinks) en Maurits von Martels (CDA) hun initiatiefnota “Initiatiefnota Groen in de stad” aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aantal partners van het Nationaal Daken Plan schreef mee aan de nota die pleit voor voldoende ruimte voor groen en natuur in stedelijke omgevingen.

De Kamerleden stelden vast dat beleid dat moet leiden tot een groene, ‘natuurinclusieve’ stad, versnipperd is over meerdere ministeries, de provincies en de gemeentes. Met een ambitieus plan op rijksniveau, willen de twee zorgen dat de plannen en initiatieven vanuit gemeentes en provincies efficiënter en op grotere schaal worden uitgevoerd. Natuurinclusieve steden zijn hét antwoord op extreme weersomstandigheden als wateroverlast, droogte en hitte. Groen in de stad zorgt bovendien voor betere biodiversiteit en beter welzijn van bewoners.

Beeld: Alice Wielinga voor Rooftop Revolution

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy