Webinar: Het maatschappelijk belang van het platte dak': 20 juni 10 uur

TotaalDakConcept organiseert op 20 juni om 10.00 uur het webinar ‘Het Maatschappelijk Belang van het Platte Dak’. Het dak heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Innovaties en gebruiksfuncties volgden elkaar in rap tempo op. Van oudsher heeft het dak de functie van waterdichting. Overheden zijn steeds meer gaan inzien dat het platte dak ook een maatschappelijk betekenis heeft. Beleid wordt hierop afgestemd. Het dak zorgt voor extra leefruimte, speelt een rol in de energietransitie en de biodiversiteit. Door optoppen speelt het dak zelfs een rol in de aanpak van de woningnood. Hoogste tijd voor een webinar over de het maatschappelijk belang van het dak!

Deze onderwerpen en andere worden belicht tijdens het webinar ‘Het maatschappelijk belang van het platte dak?’ Anneloes Kattemölle, Rooftop Revolution en architect, gaat in op de noodzaak en multifunctionele mogelijkheden om het platte dak te benutten. Volgens haar vormen daken het grootste braakliggende terrein van de stad. Pamela Logjes is namens de gemeente Den Haag en het Nationaal Dakenplan een warm pleitbezorger van het multifunctionele gebruik van het platte dak. Zij doet een appél op ontwerpers, leveranciers en makers om aan te geven hoe we gezamenlijk de platte daken ‘multifunctioneel ready’ kunnen maken. 

Aan het woord komen ook leden van TotaalDakConcept. Zij laten zien dat samenwerking vereist is om oplossingen ook daadwerkelijk vorm te geven. Kortom, een boeiend webinar voor architecten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen. Aanmelden voor het webinar dat interessant is voor architecten, gemeenten, opdrachtgevers, uitvoerende partijen is gratis. Meld je nu aan!

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy