NDP-werkgroepen 2024 van start

Tijdens de NDP-Partnerdag van 18 januari j.l zijn we van start gegaan met vier werkgroepen van waaruit de partners activiteiten uitvoeren en toewerken naar verschillende dakakkoorden. De groepen zijn gebaseerd op de dakkleuren én op de potentie om aan te haken op maatschappelijke opgaven. De verschillende groepen en de bijbehorende trekkers:

  • Integrale dakkwaliteit: Pieter van Beek (VESP) en Sander Scheper (Sempergreen)
  • Gebruiksdaken/Optoppen: Pim de Haas (Gemeente Haarlem) en Willem Fokke (Rooftop Revolution)
  • Blauw-Groene daken: Laurens van Wylick (Van Wylick Isomix BV) en Marina Bosman van (Dakbloemenweide B.V.) 
  • Groen-Gele daken: Ieke Benschop (Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Pamela Logjes (Gemeente Den Haag). 

De eerste bijeenkomsten staan reeds gepland: 

  • Startbijeenkomst van gebruikersdaken/optoppen is geweest (was 11 maart). Vervolgbijeenkomst is 15 april 12.30 uur- 14 uur (online).
  • Startbijeenkomst integrale dakkwaliteit: 21 maart 14-16 uur, locatie Van Wylick in Heeswijk Dinther
  • Startbijeenkomst groen-gele daken 25 maart 15-16.30 uur. Locatie nog niet bekend. 

De bijeenkomst voor de werkgroep blauw-groene daken moet nog worden gepland en vindt half april plaats. De werkgroepleden krijgen hierover een aparte mail. In de bijeenkomsten bespreken de leden wat de hoofdvragen zijn waar het komende jaar acties op worden ondernomen. Alle groepen werken toe naar dakakkoorden. Dit zijn samenwerkingsafspraken tussen publieke en private partners om multifunctioneel dakgebruik te versnellen. Op 21 november tijdens onze partnerdag bij Yuverta in Houten ondertekenen we de dakakkoorden en proosten we op de continuering van de samenwerking.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy