Het Dak wijst de weg

Het verduurzamen van de leefomgeving vereist samenwerking tussen partijen die elkaar nog niet vaak in het werk tegenkomen. Onderwijskundige Jan Cromwijk van Kennisinstituut ISSO onderzoekt, overziet, brengt de benodigde behoefte aan kennis in kaart en ontsluit die. Juist het dak krijgt zijn speciale aandacht. “Als we een volledig circulair, multifunctioneel dak kunnen maken, is het voor de andere bouwdelen ook mogelijk.” 

Jan Cromwijk is toegepast onderwijskundige en kartrekker van het speerpunt vakmensen en innovatie in het Nationaal Dakenplan (NDP). “De kern van mijn werk is het in beeld brengen welk vakmanschap in de toekomst nodig is bij het vormgeven van een duurzame, groene en gezonde gebouwde omgeving”, zegt Cromwijk. Zo onderzoekt hij welke skills er nodig zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. “Die zoektocht is begonnen vanuit het energievraagstuk. Energie krijg je niet op orde als het gebouw niet op orde is. En in de toekomst is het gebouw niet op orde te krijgen als het gebied niet op orde is. Want gebouw en gebied gaan steeds actiever met elkaar interacteren. Dus terwijl ik bezig was met vakmanschap voor warmtepompen, zonnepanelen, ventilatiesystemen, kierdichting, nieuwe façades, etc., kwam ik erachter dat het stuk vergroening van de gebouwde omgeving ook een belangrijke waarde heeft voor de transitie. Vergroening ligt aan de basis van leefbaarheid, gezondheid en klimaatadaptatie.”

Jans verbindende enthousiasme bezorgde hem een plek op de ABN AMRO Duurzame 50, de jaarlijkse lijst van de daadkrachtigste koplopers op het gebied van duurzame bouw en vastgoed. Stemmen op Jan Cromwijk doe je hier. 

Beeld: Laboratory of visionary architecture

Lees het volledig interview in Roofs Magazine. 

Interview Jan Cromwijk - Roofs.pdf

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy