Begonnen met ‘simpel mos’, inmiddels voorvechter van de integrale aanpak

Begonnen met ‘simpel mos’, inmiddels voorvechter van de integrale aanpak

Erik Steegman kan zich bogen op 35 jaar ervaring met multifunctionele daken. Met zijn bedrijf DakXpertise adviseert hij bij grote multifunctionele klussen, en als oprichter van de website Dakenraad.nl geeft hij een platform aan partijen, waaronder Nationaal Dakenplan, die zich bezighouden met groene, blauwe, gele en rode daken. Momenteel werkt hij weer aan duurzame projecten bij Kiwa BDA.  Zijn motivatie om zich in te zetten voor multifunctionele daken is krachtig in zijn eenvoud: ‘Mijn insteek is eigenlijk om de wereld leefbaar te houden voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.’ 

Started from the sedum top, now we’re here

Als initiator en projectleider was Steegman, samen met de toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ betrokken bij de oprichting van de Green Deal Groene Daken, waar het Nationaal Dakenplan uit voort is gekomen. En al veel eerder, vanaf de jaren tachtig, begon hij zich bezig te houden met het ontwikkelen van groene daken. Ooit begonnen met simpele mos- en sedumdaken vanuit een dakdekkersbedrijf, samen met een hovenier. 

‘Inmiddels heb ik dat uitgebouwd naar adviestrajecten vanuit Leven op Daken, Duurzaam Dakconcept en nu bij Kiwa BDA voor de integrale ontwikkeling van gebruiksdaken. Want alleen met integraal denken en uitvoeren kun je ervoor zorgen de kwaliteit gewaarborgd blijft.’  

quote
 ‘Vanaf de jaren tachtig al bezig met het ontwikkelen van groene daken’

Politieke besluitvorming is nog te vrijblijvend

Als specialist in gebruiksdaken, netwerker en marktverkenner weet Steegman inmiddels wel waar de échte winst te behalen valt. ‘Dat zit hem in politieke besluitvorming. Verduurzaming van de bebouwde omgeving is nog veel te vrijblijvend. Er ligt een motie van kamerleden Bromet (Groen Links) en Van Esch (Partij voor de Dieren) om een groen gebied dat bebouwd moet worden verplicht deels te verduurzamen, door een evenredig groot oppervlak te verduurzamen op het dak. ‘En dat is nodig. Niet alleen helpt groen tegen hittestress in de steden en draagt het bij aan een betere (geestelijke) gezondheid van mens en dier, maar gebruiksdaken zorgen ook voor een betere waterhuishouding en maken het hergebruik van water makkelijker.’

Goed advieswerk is cruciaal voor een geslaagd dakenproject

Hij kijkt met bewondering naar projecten als het Kellebeek College. Op deze school in Roosendaal werd indertijd hergebruik van water als eerste toegepast. Ook het dak van het Depot van Boijmans van Beuningen in Rotterdam is favoriet: ‘Hier is een mooi en extreem bomendak gecreëerd.’ En in dezelfde stad wordt het project de Groene Kaap op Katendrecht genoemd als een voorbeeld van een geslaagd multifunctioneel dakenproject. ‘Allemaal prijswinnende daken, waarbij ook het advieswerk van kiwa BDA in de prijzen valt. Terecht, want dat is vaak cruciaal om ervoor te zorgen dat de dakdekker en hovenier goed samenwerken. Het wordt nog wel eens vergeten, maar duurzame waterdichting blijft de belangrijkste inzet bij de uitvoering van multifunctionele daken’ 

quote
 ‘De dakdekker en de hovenier moeten goed samenwerken’

Naast rode en blauwe ook roze hartjesdaken?

Hoewel bouwkundige oplossingen zoals multifunctionele daken niet meteen aan romantiek doen denken, ziet Steegman ook kansen voor ‘datingdaken’: ‘Een datingdak vormt een plek waar mensen elkaar kunnen leren kennen in een romantische en vooral groene omgeving. Waar dat gerealiseerd zou kunnen worden? Bijvoorbeeld op de Hofbogen in Rotterdam, dat met zijn 1,9 kilometer het langste dak van Nederland moet worden. De highline van New York, maar nu in Rotterdam!’  

Wil je het nieuwe dak van het Depot van het Boijmans van Beuningen dat Erik Steegmans in zijn favorietenlijstje heeft staan komen bewonderen? Het dak is na sluitingstijd van het museum gratis te bezoeken. Afgelopen donderdag 17 november heeft het Nationaal Dakenplan een partnerdag georganiseerd op het bomendak van het depot Boymans van Beuningen wat ingericht is vanuit Leven op Daken en partners van NDP ZinCo en Van der Tol met Mastum voor de dakbedekking en Ebben voor de bomen.  

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy