Terugblik NDP-Partnerdag

18 januari j.l. was het netwerk van het Nationaal Dakenplan te gast bij NDP-partner Vogelbescherming Nederland voor de NDP-Partnerdag. NDP-voorzitter Tanja Klip-Martin nam de nieuwe NDP iconen in ontvangst, aan werkgroeptafels maakten we een start gemaakt met het actieprogramma voor 2024 en er waren pitches over 'Digitale Daken ' (Gemeente Rotterdam); de actualisering van de 'Life @ Urban Roofs Tool' (Arcadis) en Leven Lang Leren ( Stichting Groenkeur)

NDP lanceert Dakiconen voor vier meest gebruikte dakkleuren. 
De NDP Partnerdag stond in het teken van het NDP-actieprogramma van 2024, maar uiteraard opende NDP-voorzitter Tanja Klip-Martin met een terugblik op 2023 en koppelde deze aan Nationale ontwikkelingen als De 5de Nota Ruimtelijke Ordening/ Maatlat klimaatadaptieve bebouwde omgeving, Agenda Natuurinclusief, Natuurherstelwet. Er werd terug gekeken op bijeenkomsten waar NDP in 2023 aanwezig was: Rotterdamse Dakendagen, Rooftop Revolution, Uit je Dak in Den Haag. En ook diverse bijeenkomsten gericht op woningcorporaties. 

De kennisinfrastructuur op het gebied van multifunctionele daken werd geanalyseerd; er werd een werkgroep over integrale dakkwaliteit opgericht en diverse NDP partners waren betrokken bij de opleiding tot dakregisseur. Er werd uitvoerig onderzoek gedaan naar stimulerende financiering en tot slot werden de ‘Facts and Values’ over multifunctionele daken herzien én werd er een drietal handreikingen opgeleverd: voor gebruiksdaken, blauw-groene daken én recent ook Groen-Gele Daken. 

De community of practice voor dakbeleid leverde een ‘Factsheet Dakbeleid’ op, die laat zien dat verankering in beleid essentieel is. En om er voor te zorgen dat er toekomstbestendig landelijk beleid komt, is het van belang dat we dezelfde (beeld)taal spreken en daarom ontwikkelden de partners van het Nationaal Dakenplan Dakiconen: kwalitatieve iconen voor de vier meest gebruikte dakkleuren; een slim blauw dak; een biodivers groendak; een kwalitatoef gebruiksdak en een duurzaam energiedak. De iconen illustreren de mono-functies op het dak, maar zijn ook met multifunctionele kleurnuances beschikbaar. Speerpunttrekker Ieke Benschop reikte de iconen uit aan NDP-voorzitter Tanja Klip-Martin. 

Waar komen we vandaan; waar gaan we naartoe?
NDP-programmamanager Irene Poortinga schetste hoe in het najaar 2023 - op basis van een aantal bijeenkomsten met bestuur, adviesraad, speerpunttrekkers en programmamanagement - een twopager is opgesteld die laat zien waar de partners van het Nationaal Dakenplan voor staan. Op dit document zijn veel inhoudelijke reacties gekomen; In 2024 sluiten we - onder andere op basis van deze reacties -  een ‘Dakakkoord’ waarin bestaande én potentiële nieuwe partners toezeggen te streven naar multifunctioneel dakgebruik. Het toont de gedeelde ambitie én schetst de kwalitatieve kaders waar we als Nationaal Dakenplan voor staan. 

Aan de slag met vier werkgroepen
Op basis van de reacties op het document, zijn vier werkgroepen ontstaan, gebaseerd op dakkleuren. Op deze thema’s zit de energie en zien we ook mogelijkheden om op bepaalde maatschappelijke opgaven aan te haken. Tijdens de Partnerdag sloten partners in twee ronden aan bij thematafels waar ze onder leiding concreet gingen maken welke acties zij (in de tijd) voor hun organisaties koppelen aan de geformuleerde werkgroepen. 

Werk/themagroepen waaruit gewerkt werd:

  1. Werkgroep Integrale Dakkwaliteit: Sander Scheper (Sempergreen)
  2. Werkgroep Groen-Geel: Pamela Logjes (Gemeente Den Haag)
  3. Werkgroep Blauw-Groen: Ieke Benschop (Natuur- en Milieufederatie Utrecht)
  4. Werkgroep Gebruiksdaken (optoppen): Paul van Roosmalen (Gemeente Rotterdam)

Bij alle werkgroepen werd een groeve tijdslijn geschetst: wat leveren we per jaar op en wat is je stip op de horizon voor 2030? Ook werd bij elke werkgroep de centrale vraag voor elk speerpunt beantwoord:

  • Stimulerende financiering: welke financiële middelen horen er bij deze werkgroep. 
  • Verankering in beleid: welk beleid, regelgeving en welke programma’s - nationaal en lokaal
  • Mindset: Welke doelgroepen horen in deze themagroep én willen we bereiken
  • Vakmanschap: kwaliteitsborging en opleidingen en bijscholing

NDP Pitches
Thomas Anbeek pitchte namens Gemeente Rotterdam een nog op te richten  werkgroep voor hun Digitale Daken Tool: Hoe zet je digitale tools en data in om gemeentelijk beleid te maken? Wat is er al beschikbaar en hoe zetten we dit slim in zodat je in een gebied de juiste keuzes op het dak maakt? Een nieuw op te richten werkgroep wil hiermee aan de slag. Meer weten? Hier lees je meer en meld je je aan. Namens Groen Keur pitch Dick Oosthoek zijn Leven Lang Ontwikkelen, waarmee hij NDP Partners uitnodigde hun kennis en kunde te delen. Lara Welling presenteerde namens Arcadis de aanstaande update van de Life at Urban Roofs Tool die zijn in opdracht van Gemeente Rotterdam ontwikkelden. NDP'ers die willen meedenken over de actualisatie van de app kunnen haar mailen op lara.welling@arcadis.com.

Nieuwe partners stellen zich voor 
Het afgelopen jaar haakten maar liefst tien nieuwe partners aan het NDP-netwerk aan: Stichting Green Business Club, Gemeente Zoetermeer, Van Wylick Isomix, Zero250, Hogeschool Rotterdam, Rotterdamse Daken Dagen, Nophadrain B.V., Yuverta, AGS Products B.V. en Dakbloemenweide B.V. De aanwezige partners stelden zich met een korte pitch voor aan het netwerk. 

Grote dank gaat uit naar onze partner Vogelbescherming Nederland, die he netwerk zo gastvrij ontvangen heeft. 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy