Actualisering Rekentool Life @ Urban Roofs Actualisering Rekentool Life @ Urban Roofs

De gemeente Rotterdam en Arcadis ontwikkelden een tool waarmee maatschappelijke en financiële kosten en baten van multifunctionele daken inzichtelijk gemaakt kunnen worden: het rekeninstrument LIFE @ Urban Roofs. Deze tool is ontwikkeld met subsidie van het Europese LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. Voor een laatste beveiligings- en actualisatieslag voor deze tool woorden NDP-partners uitgenodigd mee te denken.

 Tijdens de NDP partnerdag op 18 januari j.l. was lichtte Lara Welling namens Arcadis dit project al toe. 

Wil je graag meedenken: mail naar lara.welling@arcadis.com of jeroen.klooster@arcadis.com.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy