Nieuwe voorzitter NDP: Eerste Kamerlid Tanja Klip-Martin

Tanja Klip-Martin wordt in de wandelgangen ‘Groene Tanja’ genoemd. Duurzaamheid loopt als een groene draad door haar bestuurlijke CV heen. Als gedeputeerde in Drenthe beheerde zij onder meer de portefeuilles milieu, bodem, klimaat, energie en waterbeleid en tot 1 januari 2021 gaf zij als dijkgraaf van Vallei en Veluwe leiding aan het meest innovatieve waterschap van Nederland. Sinds medio 2016 is Tanja lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Op 14 oktober 2021 wordt Tanja Klip tijdens het NDP-partnerevent officieel benoemd tot nieuwe voorzitter van het Nationaal Daken Plan. Drie vragen aan onze nieuwe voorzitter.

Wat deed je besluiten ‘ja’ te zeggen tegen dit voorzitterschap?

“Het Plan Bureau voor de leefomgeving benoemde driekwart jaar geleden een viertal punten waarmee we aan de slag moeten: woningbouw in combinatie met natuur, landbouw en stikstofproblematiek, energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Binnen het Nationaal Daken Plan komen al deze zaken samen. Ik verheug me erop om onze visie nog helderder te krijgen en te zien waar de kansen liggen. Hoe kunnen we dingen slim combineren met omgevingsplannen van gemeentes? Hoe gaan we aan de slag met klimaatadaptatie in onze dichtbevolkte delta? Vanuit het Nationaal Daken plan kunnen we logische samenhang realiseren. Er ligt op (platte) daken nog een wereld aan ruimte te winnen”

Wat typeert jou als bestuurder?

,,Ik kijk graag vooruit, ben echt van het langetermijndenken. Het klimaat wacht niet op ons, dus we moeten niet alleen naar 2050 kijken, maar ook verder vooruit. Ik hecht grote waarde aan grensontkennend samenwerken: over grenzen heen kijken en altijd op zoek gaan naar een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Wat wil je al voorzitter bijdragen aan het Nationaal Daken Plan?

“In mijn rol als voorzitter draag ik graag bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van het Nationaal Daken Plan. Zodat we steeds meer mensen bewust maken van de kansen die het dakenareaal ons als samenleving biedt. Dat geldt voor vraagstukken over ruimtelijke ordening, energietransitie,  klimaatadaptatie én biodiversiteit. Ik denk dat we er naar zouden moeten streven  om in wet- en regelgeving stevig te verankeren dat er volgens ‘groene en blauwe’ voorwaarden wordt gebouwd. Zowel bij de bestaande bouw, als bij nieuwbouw. Daarom is het ook belangrijk om vanuit Nationaal Daken Plan niet alleen nieuwe kennisontwikkeling te stimuleren maar ook goed de bestaande kennis toe te passen en vooruit te kijken naar welke regelgeving ontbreekt om een toekomstbestendig dakenbeleid te vormen.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy