Nieuw NDP-rapport over waardegericht systeem

Nationaal Dakenplan doet al geruime tijd onderzoek naar nieuwe financieringsmethoden voor multifunctionele daken. Multifunctioneel dakgebruik komt nog maar weinig op gang. Een vaak gehoord argument is daarbij dat het financieel niet haalbaar zou zijn.

Maar wat gebeurt er als we de euro’s loslaten en in plaats daarvan naar waarden gaan kijken? Hoe komen we vanuit waardengericht denken tot meer vierkante meters aan multifunctionele daken? In opdracht van Nationaal Dakenplan onderzocht THRIVE welk perspectief het beste van toepassing is op de daken.

Deze samenvatting van hun onderzoek biedt inzicht in de financieringsmogelijkheden voor multifunctionele daken, gedacht vanuit brede waarden en haalbaarheid.

NDP Kansen van een waardengericht systeem.pdf

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy