Eveline Bronsdijk – Verankering in Beleid

Eveline Bronsdijk is Adviseur duurzaamheid en multifunctionele daken bij de gemeente Rotterdam. Al vanaf 2008 is ze bezig met het stimuleren van meer groene daken in de stad; een programma dat destijds startte als technische oplossing voor waterberging en vertraagd hemelwaterafvoer. Tegenwoordig wordt Eveline gedreven door haar liefde voor een integrale aanpak: “De stedelijke gebieden kennen steeds complexere opgaven die allemaal om meer ruimte vragen. Op het dak komen die verschillende opgaven samen en als we slim combineren kunnen we in de stad kwaliteit toevoegen”.

Eveline draait al een tijd mee in het landelijke netwerk; eerst gedurende de uitwerking van de ‘Green Deal Groene Daken’ en nu in het Nationaal Dakenplan. Ze gaat nu aan de slag als speerpuntrekker: ‘Verankering in beleid’. “Wij zijn de afgelopen jaren vaak gebeld door gemeentes die wilden weten hoe we ons gemeentelijke dakenbeleid hebben opgezet. Vanuit het Nationaal Dakenplan kan die kennis versneld overgebracht worden, net als de kennis van andere voorlopers zoals Amsterdam. Daarnaast biedt het Nationaal Dakenplan de mogelijkheid om met elkaar landelijke kaders te ontwikkelen zodat we een daklandschap kunnen realiseren dat ook die waarde toevoegt waar we naar streven.”

Eveline kijkt met een grote glimlach terug op de ambtelijke sessie van 2,5 uur die zij in 2011 organiseerde om de vergunning voor de aanleg van Rotterdamse dakakker er doorheen te krijgen. “Het vraagt om anders denken, terwijl het wel binnen de wettelijke kaders moet passen. Dat vraagt om een andere benadering. De dakkakker is een van mijn favoriete daken in de stad, omdat het destijds met zoveel durf door alle partijen is opgezet en echt verschil heeft gemaakt in de manier waarop we nu naar de potentie van dakgebruik kijken. We hadden toen nooit kunnen bedenken dat het internationaal zo’n toonaangevend voorbeeld zou worden!”.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy