KAN publiceert Factsheet collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied

In hoogstedelijke woonprojecten zie je steeds vaker collectieve binnentuinen. Waar moet je op letten om daar een succes van te maken? Hoe beheer je de groene inrichting en hoe regel je de toegankelijkheid? Wat kost het en wat levert het op? Platform KAN publiceerde het factsheet 'Collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied' met aandachtspunten voor ontwerp, beheer en financiën.

Sinds de zomer van 2020 zijn Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor gestart met het Platform KAN.

KAN staat voor klimaatadaptief bouwen, mét de natuur. Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan de oplossing zijn, en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen. Daar wordt iedereen dus beter van. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Binnen platform KAN delen en ontwikkelen projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten hun gezamenlijke kennis.

Eerder dit jaar publiceerde KAN het factsheet 'Collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied' met aandachtspunten voor ontwerp, beheer en financiën.  Een collectieve binnentuin is veel meer dan een begroeid dak van een parkeergarage. Om er een echte tuin van te maken, zijn een flinke grondlaag en voorzieningen voor waterretentie nodig. Lees erover in de KAN Factsheet.

KAN-factsheet-Collectieve-binnentuinen-in-hoogstedelijk-gebied.pdf

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy