NDP reageert op wijziging Bbl

In een op handen zijnde wijziging van het Nederlandse Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) missen de partners van het Nationaal Dakenplan een aantal cruciale zaken. Zo worden blauw-groene functies bij grotere daken niet benoemd, ontbreekt een gebiedsgerichte aanpak en vinden zij het begrip 'duurzaamheid' te nauw gedefinieerd. In een gezamenlijk statement reageren zij op de internetconsultatie die door het Ministerie voor Binnenlandse Zaken is uitgeschreven. 

In het Nederlandse Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn alle technische en andere voorschriften vastgelegd, die gelden voor het bouwen van een bouwwerk, de staat van een bestaand bouwwerk en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk. Het Bbl is leiden voor alle lagere wet- en regelgeving en geeft gemeenten dus de bevoegdheid om duurzaam gebruik van daken te verankeren.  

De partners van het Nationaal Dakenplan bepleiten de volgende extra toevoegingen op de voorgestelde wijziging van het Bbl:

  1. Voeg groen/blauwe functies toe; ook bij grotere daken
  2. Kies voor gebiedsgericht maatwerk, zodat je niet alleen de energieopgave, maar ook de biodiversiteitsopgave, wateropgave en woonopgave meeneemt.
  3. Hanteer een meer integrale definitie van duurzaamheid, zodat deze over meer dan energiebesparing gaat
  4. Kies voor multifunctioneel dakgebruik, zodat de beschikbare ruimte optimaal gebruikt wordt. Het is niet of/of, maar en/en.
  5. Stel hogere eisen aan de vrij toevoegbare belasting voor nieuwbouwdaken, zodat voor dakvloeren dezelfde constructieve eisen als voor de verdiepingsvloeren eronder gelden. 
  6. Meer aandacht voor en mogelijkheid tot het stellen van eisen ten aanzien van brandpreventieve maatregelen.
  7. Laat voldoende ruimte voor collectief en/of coöperatief gebruik van de daken (in tegenstelling tot teveel nadruk op individuele gebouwen).
  8. Verhoog het ambitieniveau: Ga voor energiepositief in plaats van Energieneutraal. 
9-11-2023 Reactie Nationaal Dakenplan wijziging Bbl.pdf

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy