We onderscheiden ons van andere netwerkorganisaties door de lokale scope

Lokaal samenwerken aan concrete duurzaamheidsprojecten: dat is de kracht van stichting Green Business Club Nederland. De stichting verbindt overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen die samen hun directe omgeving verduurzamen. Inmiddels telt GBC 18 lokale clubs met samen meer dan 400 partners. Tijdens de laatste GBC-safari bezochten de partners ter inspiratie het blauw-groene dak van Vrumona, dat werd aangelegd door NDP-partner Sempergreen. 

We worden landelijk geconfronteerd met grote opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en het verlies van natuur. Dat levert lokaal vraagstukken op die te groot zijn om als individuele speler op te lossen. Daarom werken steeds meer bedrijven samen aan verduurzaming. Ze wisselen relevante kennis en best practices uit en werken aan schaalvergroting. Zo ontstond in 2011 de eerste Green Business Club op de Zuidas waar ABN AMRO, Dienst Zuidas en ORAM (Ondernemersvereniging Amsterdam) besloten de handen ineen te slaan. De eerste GBC verenigt inmiddels ruim 70 bedrijven die zich samen inzetten om van de Zuidas ‘het meest duurzame en leefbare woon- en werkgebied van Nederland te maken’, mét BREEAM-certificaat. 

Na de Zuidas volgden er nog 17 lokale Green Business Clubs. Stuk voor stuk levendige en betrokken netwerken van professionals die allemaal verschillend zijn, maar één gezamenlijk doel hebben: het gebied én de eigen bedrijfsvoering verduurzamen. De gebiedsgerichte aanpak is volgens GBC-directeur Eline Kik het geheim van het succes: “Die lokale scope, daarin onderscheiden we ons van andere netwerkorganisaties. Onze partners delen bij wijze van spreken een voor- en achtertuin. Dat maakt de betrokkenheid groot”. Het zorgt er ook voor dat alle betrokken organisaties direct belang bij de oplossing van het vraagstuk hebben. Zo zet Green Business Club Utrecht Centraal zich in om het goederenvervoer in het gebied in 2025 emissievrij te maken en realiseren de GBC’ers van de Zuidas 25.000 m2 waterbergend groendak. GBC Zaanstad organiseert CO2 cafés waarbij ondernemers en de gemeente inzichten en praktische oplossingen delen omtrent urgente problemen zoals netcongestie. Daarnaast werkt GBC Fascinatio hard om hittestress en wateroverlast tegen te gaan; participanten zijn actief aan het tegelwippen op de vele parkeerplaatsen naast de kantoorgebouwen. 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy