16, 17 en 18 september: DAKkan 2022

DAKkan: Het dakenfestival van Antwerpen 

In het weekend van 16, 17 en 18 september vindt in Antwerpen voor de derde keer 'Het hoogste festival' DAKkan plaats en kun je op 35 daken genieten van theater, concerten, dans en workshops. Het festival demonstreert wat de stad allemaal zou kunnen doen met de 3000 voetbalvelden aan nu nog braakliggende daken. Vrijdag staat in het teken van kennisuitwisseling.

Kennisdag klimaatrobuuste daken

Vrijdag staat in het teken van kennisuitwisseling en ga je gaat samen met (landschaps)architecten, dakexperten, groenaannemers, onderzoekers en andere professionals dieper in op de kansen die groendaken en groene gevels met zich meebrengen. Dankzij inspiratiebezoeken en de uitwisseling van kennis en inzichten werk je mee aan een klimaatrobuustere stad.

Beginners maken kennis met groene daken en gevels

Dit jaar is er een voormiddagprogramma dat vooral bedoeld is voor beginners die kennis willen maken met groendaken en groene gevelsystemen in het algemeen. Via een fietstocht langs inspirerende projecten leer je hoe je dak- en gevelgroen deel kan laten uitmaken van een architecturaal ontwerp of bouwproject. Deze voormiddag wordt ingericht door de Belgische federatie voor dak- en gevelgroen in samenwerking met groen groeien en PCS.

Gevorderden leren meer over de kansen op parkeerdaken

Het namiddagprogramma staat in het teken van groene daken bovenop parkeergarages en richt zich op gevorderden. Parkeerdaken bieden kansen om deze extra ruimte zo kwalitatief als mogelijk in te richten. Met oog voor stedelijke natuur, het bestrijden van hittestress en het vasthouden van regenwater. Daarom bezoek je in de namiddag een groen parkingdak naar keuze met uitleg van de projectleider of de ontwerper ter plekke. Je kan kiezen uit een van de volgende locaties.

Het volledige programma van de kennisdag vind je hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy