Werkgroep integrale dakkwalitieit / NDP in Roofs

Een van de werkgroepen van waaruit het NDP in 2024 aan de slag gaat is Integrale dakkwaliteit. Door de luider klinkende roep om multifunctionaliteit, wordt het steeds drukker wordt op het dak. Daardoor neemt ook het belang van dak-kennis in de ‘keten’ toe. Ook zijn er onderling tegenstellingen in de bedrijfstak die overbrugd moeten worden.

"Binnen het ontwerp en de aanleg van multifunctionele (MF) daken blijken er momenteel nog wel enige tegenstellingen. Aan de ene kant is er de groenmarkt die vooral aangeeft hoe fraai men MF-daken kan inrichten vanuit groene-, sociale en technische aspecten. Aan de andere kant is er de dakenbranche, die zich richt op de isolatie en waterdichting van het dak, en telkens achteraf constateert dat de details moeten wijzigen. Als derde sector is er nog de energiebranche, die vanuit de insteek van de installateur en PV-producent het dak graag volledig wil gaan gebruiken voor de energie- en klimaatdoelstellingen, met als gevolg: het volledig volleggen van daken met PV-panelen"

Lees in Roofs hoe de werkgroep Integrale Dakkwaliteit aan deze vraagstukken werkt. Dit artikel werd ook gepubliceerd op De Dakenraad

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy