Nationaal Daken Plan

Samenwerken aan meer en beter gebruik van daken, voor gezondheid, biodiversiteit, klimaat en energie

Het Nationaal Daken Plan haalt meer uit het dak

Een toekomstbestendig Nederlands dakenlandschap: daar staat het Nationaal Daken Plan voor. Met een coalitie van meer dan zestig publiek-private partners werken we daarom aan meer multifunctionele daken die zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving. Dat doen we vanuit vier speerpunten:

Nationaal Daken Plan

Visie

Een plat dak is geen sluitstuk van de bouw, maar vertrekpunt voor een diversiteit aan maatschappelijke functies waarbij de groene functie altijd een rol speelt, ofwel ‘het dak als oplossing’.

Missie

Het Nationaal Daken Plan draagt bij aan kennisontwikkeling en verspreiding, toepassing en verankering in beleid en onderwijs.

Ambitie

Meer multifunctioneel dakareaal voor vergroten van impact op:

  • Gezondheid & Welzijn
  • Biodiversiteit
  • Klimaatadaptatie
  • Duurzame Energie
Dat doen we met informatieproducten voor dakeigenaren:
  • Woningbouwcorporaties
  • Bedrijven(terreinen)
  • Commercieel vastgoed
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Particulieren en VVE’s

En voor de partijen die deze dakeigenaren ondersteunen: architecten, bouwers, leveranciers, financiers, kennisinstellingen, NGO’s, burgerinitiatieven; gemeenten, waterschappen en provincies en ministeries.

Het dak verbindt ambitieuze partners

Hoe meer partners zich aansluiten bij het NDP, des te groter is de impact die we samen kunnen maken. We hebben elkaar allemaal nodig: De daken van particulieren en bedrijven, een stimulerende overheid die bruikbare kaders stelt én de expertise van vakmensen die multifunctionele daken aanleggen en onderhouden. Wil je partner worden of gewoon meer weten over het Nationaal Daken Plan? Stuur dan een mailtje naar info@dakenplan.nl.