Nationaal Daken Plan

Samenwerken aan meer en beter gebruik van daken, voor gezondheid, biodiversiteit, klimaat en energie

Onze speerpunten

De ruim 60 partners van het Nationaal Daken Plan werken samen aan concrete acties en producten binnen vier speerpunten. We werken aan Facts & Values en handreikingen voor een verbreding van Mindset, een overzicht van Financieringsvormen en een nieuw fonds om de business case sluitend te krijgen, een overzicht van Beleidsinstrumenten om multifunctioneel dakgebruik in te verankeren en samenwerking voor het bekwamen van Vakmensen en Innovatie.

Nationaal Daken Plan

Visie

Een plat dak is geen sluitstuk van de bouw, maar vertrekpunt voor een diversiteit aan maatschappelijke functies waarbij de groene functie altijd een rol speelt, ofwel ‘het dak als oplossing’.

Missie

Het Nationaal Daken Plan draagt bij aan kennisontwikkeling en verspreiding, toepassing en verankering in beleid en onderwijs.

Ambitie

Meer multifunctioneel dakareaal voor vergroten van impact op:

  • Gezondheid & Welzijn
  • Biodiversiteit
  • Klimaatadaptatie
  • Duurzame Energie
Dat doen we met informatieproducten voor dakeigenaren:
  • Woningbouwcorporaties
  • Bedrijven(terreinen)
  • Commercieel vastgoed
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Particulieren en VVE’s

En voor de partijen die deze dakeigenaren ondersteunen: architecten, bouwers, leveranciers, financiers, kennisinstellingen, NGO’s, burgerinitiatieven; gemeenten, waterschappen en provincies en ministeries.

Werk mee aan
het Nationaal Daken Plan!

Ook benieuwd naar onderbouwde communicatie, slimme verdienmodellen, effectieve beleidsinstrumenten en passend onderwijs en innovatief onderzoek voor meer en betere multifunctionele daken? Neem contact met ons op en werk mee aan het Nationaal Daken Plan. Benut samen met ons het dakenlandschap!

Wij nodigen gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven, woningcorporaties, bouwers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven uit: Ontwikkel, test, deel en vermenigvuldig je successen en ideeën binnen het Nationaal Daken Plan!