Nationaal Dakenplan in Vakblad Roofs

Hoe geef je als gemeente multifunctionele daken een plek in je beleid en processen? Daarover schreven wij een artikel voor de decembereditie van dakenvakblad Roofs. Want dat het een gemiste kans is om 400 km2 aan braakliggende daken onbenut te laten; dat is inmiddels duidelijk. Maar omdat er verschillende wegen naar Rome leiden, deelden vier koplopende gemeenten hun kennis en praktijkervaring over hoe je als stimulerende overheid bruikbare kaders en beleid opstelt. De gehele decembereditie van Roofs kun je hier teruglezen. 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy