Verbreding van Mindset

Verbreding van Mindset​

De grote maatschappelijke winst die behaald wordt met multifunctionele daken moet meer bekendheid krijgen. Nog te vaak wordt ingezet op of zonne-energie of klimaatadaptatie of natuur. NDP laat met eenduidige cijfers, up-to-date kennis en sprekende praktijkvoorbeelden zien dat een combinatie van functies meer impact oplevert.

Bekijk de website www.multifunctioneledaken.nl voor inspirerende voorbeelden, een stappenplan en kennisdocumenten.

Werkgroepen en producten:

  1. Werkgroep Facts & Values 2.0: Overzicht van de waarde van verschillende dakfuncties, beslisboom voor dakeigenaren
  2. Werkgroep Handreikingen: Combinatie zon en groen, groen-blauwe daken, gebruiksdaken
  3. Werkgroep Presentaties & doelgroepenbenadering: Campagne, website, presentaties

Gericht op:

  • Bestaande bouw: Woningbouwcorporaties, particulieren (al dan niet verenigd in VVE’s), commercieel vastgoed
  • Nieuwbouw: Architecten, constructeurs, bouwers, installateurs en leveranciers
  • Gemeenten, waterschappen en provincies

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy