Bekwame Vakmensen en Innovatie

Voor een toekomstbestendig dakenlandschap is het van belang dat de collectieve kennis van het NDP netwerk gedeeld wordt met de gehele keten, zodat steeds meer dakdeskundigen, leveranciers, beleidsmakers en (tuin)architecten multifunctionele daken vanzelfsprekend vinden. Om ervoor te zorgen dat de volgende generatie afgestudeerden al bij de start van hun carrière over deze know how beschikt, zoekt het Nationaal Daken Plan zoekt brede verbinding met kennis- en onderwijsinstellingen op alle niveaus om (nieuwe) kennis beter en sneller in onderwijsprogramma’s te krijgen.

Werkgroepen en producten:

  1. Werkgroep Bekwame Vakmensen en Innovatie: Overzicht bestaande kennisinfrastructuur, actieprogramma’s rondom onderwijs en innovatie

Gericht op:

  • Kennisinstellingen, onderwijs en onderzoek
  • (Tuin)Architecten, constructeurs, bouwers, installateurs en leveranciers
  • Banken en verzekeraars
  • NGO’s, natuurorganisaties en burgerinitiatieven
  • Gemeenten, waterschappen en provincies
  • Rijksoverheid

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy