Stimulerende Financiering

Het Nationaal Dakenplan brengt in kaart waar de kansen en uitdagingen liggen voor de financiering van multifunctionele daken. In nauwe samenspraak met onze partners onderzoeken we bovendien innovatieve financieringsvormen en de mogelijkheid een fonds op te richten voor de aanleg ervan.

Werkgroepen en producten

  1. Werkgroep overzicht financiering: Analyse van knelpunten en kansen voor een sluitende business case (aanleg & onderhoud) per actor/daktype/regionale omstandigheden
  2. Werkgroep fonds ontwikkelen: Samenwerken aan een fonds voor de aanleg van multifunctionele daken

Gericht op:

  • Nieuwbouw: Woningbouwcorporaties, commercieel vastgoed, maatschappelijk vastgoed
  • Architecten, constructeurs, bouwers, installateurs, leveranciers,
  • Banken en verzekeraars
  • NGO’s, natuurorganisaties en burgerinitiatieven
  • Gemeenten, waterschappen en provincies
  • Rijksoverheid

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy