Verankering in Beleid

Regionaal & landelijk beleid

Gemeenten, waterschappen en provincies delen hun best practices en onderzoeken welke beleidsinstrumenten het beste werken om multifunctionele daken te verankeren in lokaal en regionaal beleid. Ook kijken we welke dakfuncties het meest gewenst zijn in een specifiek gebied. We agenderen de knelpunten en onbenutte kansen op nationaal niveau.

Werkgroepen en producten:

  1. Community of Practice: online tool voor decentrale overheden, met o.a. afwegingskader, best practices, hulpmiddelen voor beleidsverankering

Gericht op:

  • Gemeenten, waterschappen en provincies

Werkgroepen en producten:

  1. Werkgroep stimulerend landelijk beleid: jaarlijkse position paper

Gericht op:

  • Rijksoverheid

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy