Verbreding van Mindset​

Speerpunt 1

Binnen speerpunt 1 zetten we ons in om de maatschappelijke winst die met multifunctionele daken te realiseren is, breder bekend te maken. Hierbij richten we ons vooral op actoren die aan de lat staan om multifunctionele daken aan te leggen of te stimuleren. Nog te vaak focussen deze partijen zich eenzijdig op zonne-energie, klimaatadaptatie of natuur. Verbreding van de mindset betekent voor ons dat ze combinaties van functies gaan afwegen wanneer ze de dakomgeving inrichten of bij het ontwerpen van een stedelijk plan. Om dit te bereiken, zorgen we voor eenduidige cijfers over de maatschappelijke waarde van multifunctionele daken en communiceren hierover met verschillende doelgroepen.

Bekijk de website www.multifunctioneledaken.nl voor inspirerende voorbeelden, een stappenplan en kennisdocumenten.

Werkgroepen en producten:

  1. Werkgroep Facts & Values 2.0: Overzicht van de waarde van verschillende dakfuncties, beslisboom voor dakeigenaren
  2. Werkgroep Handreikingen: Combinatie zon en groen, groen-blauwe daken, gebruiksdaken
  3. Werkgroep Presentaties & doelgroepenbenadering: Campagne, website, presentaties

Gericht op:

  • Bestaande bouw: Woningbouwcorporaties, particulieren (al dan niet verenigd in VVE’s), commercieel vastgoed
  • Nieuwbouw: Architecten, constructeurs, bouwers, installateurs en leveranciers
  • Gemeenten, waterschappen en provincies