Speerpunten

De partners van het Nationaal Daken Plan werken samen aan concrete acties en producten binnen vier speerpunten. We werken aan Facts & Values en handreikingen voor een verbreding van Mindset, een overzicht van Financieringsvormen en een nieuw fonds om de business case sluitend te krijgen, een overzicht van Beleidsinstrumenten om multifunctioneel dakgebruik in te verankeren en samenwerking voor het bekwamen van Vakmensen en Innovatie. Bekijk de website Green Deal Groene Daken voor de resultaten en producten van onze samenwerking in de periode 2014-2019.

Werkgroepen

  1. Facts and values 2.0
  2. Handreikingen
  3. Presentaties en doelgroepenbenadering

Werkgroepen

  1. Overzicht financieringsvormen
  2. Fonds ontwikkelen

Werkgroepen

  1. Overzicht beleids-instrumenten en afwegingskader
  2. Stimulerend landelijk beleid

Werkgroep

  1. Stimuleren van onderwijs, kennisontwikkeling en bijscholing rondom multifunctionele daken