Stimulerende Financiering

Speerpunt 2

In speerpunt 2 staat de financiering van multifunctionele daken centraal. Er zijn al verschillende financierings-modellen in gebruik, zoals subsidies, groene leges of gedifferentieerde rioolheffingen. Maar aangezien maatschappelijke baten niet altijd tot financiële inkomsten leiden, rekenen multifunctionele daken zichzelf vaak niet rond. Het Nationaal Daken Plan stelt daarom een position paper op waarin lessen, knelpunten en mogelijke oplossingen worden geformuleerd. Een inventarisatie van best practices en mislukte business cases maakt hier deel van uit. Kansrijke oplossingsroutes worden verder uitgewerkt en actief verspreid in de vorm van factsheets en best practices. Daarnaast verkennen het Nationaal Daken Plan de mogelijkheid om een fonds op te richten voor de aanleg van multifunctionele daken.

Werkgroepen en producten

  1. Werkgroep overzicht financiering: Analyse van knelpunten en kansen voor een sluitende business case (aanleg & onderhoud) per actor/daktype/regionale omstandigheden
  2. Werkgroep fonds ontwikkelen: Samenwerken aan een fonds voor de aanleg van multifunctionele daken

Gericht op:

  • Nieuwbouw: Woningbouwcorporaties, commercieel vastgoed, maatschappelijk vastgoed
  • Architecten, constructeurs, bouwers, installateurs, leveranciers,
  • Banken en verzekeraars
  • NGO’s, natuurorganisaties en burgerinitiatieven
  • Gemeenten, waterschappen en provincies
  • Rijksoverheid